Klaipėdos rajono savivaldybė ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinė pradeda bendradarbiavimą kultūros ir kitose srityse. Susitarimas užtvirtintas sutartimi, kurią pasirašė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas ir naujasis Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės vadas Juozas Rinkevičius.

Savivaldybė ir pasieniečiai susitarė bendradarbiauti, gerinant savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę, plėtojant bei įgyvendinant bendras veiklas gyventojų poilsio organizavimo, taip pat sporto, ugdomųjų priemonių organizavimo, viešosios tvarkos palaikymo, administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų prevencijos ir užkardymo priemonių srityse.

Nutarta glaudžiai bendradarbiauti ir ekstremaliųjų situacijų atvejais pagal savo iš anksto patvirtintus planus, teikti visokeriopą pagalbą pagal turimas materialinių išteklių teikimo sutartis.

Pakrančių apsaugos rinktinė įsipareigojo pagal galimybes suteikti pagalbą organizuojant ir vykdant ugdomuosius, pilietiškumo, patriotiškumo, fizinio aktyvumo skatinimo, poilsio organizavimo, administracinių nusižengimų ir nusikalstamų veikų prevencijos ir užkardymo renginius ir projektus.

Taip pat – teikti siūlymus, kuriant administracinių nusižengimų ir nusikalstamų veikų prevencijos ir užkardymo, Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo, poilsio organizavimo programas, pagal galimybes ir kompetenciją organizuoti bei dalyvauti pasidalinimo gerąja praktika renginiuose ir projektuose.

Savivaldybė įsipareigojo skatinti rajono bendruomenę ir įstagas glaudžiau bendradarbiauti su rinktine ir jos struktūriniais padaliniais, organizuojant bendrus kultūrinius, sportinius, edukacinius bei kitus renginius. Taip pat sutarta į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžius ir Ekstremaliųjų situacijų operacijos centro darbą, reikalui esant, įtraukti rinktinės atstovus.