Šylant klimatui, potvyniai tapo dažnesni. Prognozuojama, kad jie kartosis ir ateityje. Primename, kad pasitikrinti, kokios potvynių prognozės nustatytos konkrečiai teritorijai, galima potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiuose.

Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius rasite ČIA. Juos sudaro atskiri sniego tirpsmo ir liūčių, užliejamos priekrantės teritorijos skirtingų potvynių tikimybių grėsmės bei skirtingų tikimybių potvynių rizikos gyventojams bei ekonominei, ūkinei veiklai žemėlapiai.

Potvyniai dažnesni tapo ne tik dėl klimato kaitos, bet ir dėl to, kad daugėja urbanizuotų teritorijų – anksčiau buvo daugiau atvirų pievų ir mažiau statinių bei plotų su kieta danga, taigi vandens sugeriamumas buvo didesnis. Todėl kviečiame žemėlapiais naudotis ir planuojančiuosius įsigyti sklypus.

Net jei planuojami įsigyti sklypai nepatenka į potvynių rizikos ir grėsmės žemėlapius, planuojant statybas, svarbu įvertinti ir tai, ar teritorijos po gausaus lietaus nėra užliejamos, ar sklypas nėra žemiau nei kiti. Nes yra teritorijų, kurios užliejamos ne kasmet, tačiau tam nutikus, kyla grėsmė tiek gyventojų turtui, tiek saugumui.