Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) sausio 30 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas kompensacinei išmokai gauti (toliau – Paraiškos) pagal priemonę Nr. KK-AM-NVO01 „Finansinės paskatos NVO veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą, 2023-01“, patvirtintą Tvarkos aprašu.

Kvietimas teikti paraiškas, paraiškos formabei kiti su jos pildymu bei vertinimu susiję dokumentai skelbiami Agentūros svetainės skiltyje „Kvietimai juridiniams asmenims“. Pagal Tvarkos aprašą pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijoms (toliau – NVO), kurios registruotos Juridinių asmenų registre su NVO žyma ir vykdančios veiklą aplinkosaugos srityje.Pareiškėjai negali vykdyti ūkinės veiklos, arba, jeigu vykdo ūkinę veiklą, negali pagal Tvarkos aprašo projektą skirtų paramos lėšų naudoti savo vykdomai ūkinei veiklai, yra įsisteigę ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Tvarkos aprašo įsigaliojimo datos, vertinimo dieną yra įtraukti į darančių poveikį teisėkūrai sąrašą Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (Skaidryje).

Kvietimui skirta suma – 0,5 mln. Eur. Vienam pareiškėjui skiriama maksimali paramos suma yra  ne didesnė kaip 60 000 Eur. Pareiškėjas gali pasitelkti kitas NVO kaip projekto partnerius. Jeigu pareiškėjas projektą įgyvendina kartu su projekto partneriu, projektui skiriama lėšų suma gali būti ne didesnė kaip 120 000 Eur.

Atkreipiame dėmesį, jog kvietimas teikti paraiškas tęsiasi ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 31 d., todėl raginame teikti paraiškas. Paraiškų atrankos būdas – konkursinis. Paraiškos pateikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą (toliau –APVIS) https://apvis.apva.lt/ Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dalyvauti konkurse.  Paraišką, kai projektą įgyvendina daugiau kaip vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitas  projektą padedantis įgyvendinti juridinis  asmuo  paraiškoje nurodomas kaip projekto partneris.

Jei turite klausimų dėl paraiškos pildymo, pridedamų dokumentų ar prisiimamų įsipareigojimų įgyvendinant projektą, galite kreiptis šiais kontaktais:

Egidijus Petraitis, tel. 8 659 76105, el. paštas [email protected],

Kristina Kluonienė, tel. 8 602 87 074, el. paštas [email protected].