Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

X

Gavėjai: fiziniai asmenys ne verslo tikslais

X

Paslaugos mokestis: netaikomas

Kliento veiksmai paslaugai gauti

Privalomi pateikti dokumentai:

  1. VMI turto deklaracija FR0001 už praėjusius kalendorinius metus.
  2. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (-ai) dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ir (ar) vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.
  3. Vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai (asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas arba vaiko gimimo liudijimas), jei Lietuvos Respublikos gyventojų registrui šie duomenys nepateikti.
  4. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti.
  5. Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.
  6. Institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvada, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (jei rekonstruojamas nuosavybės teise turimas būstas, – projektuotojo išvada, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi), išskyrus atvejus, kai nuosavybės teise turimas / turėtas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra / buvo fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.
  7. Statybą leidžiantis dokumentas, nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti, jei šis dokumentas neįregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba”.

Paslaugos rezultatas

Išduota pažyma, patvirtinanti jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.

Kreiptis dėl paslaugos suteikimo

Terminai ir pasiekiamumas

X

10 darbo dienų

X

I-VII visą parą

Padėkite mums tobulėti!

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-21 03:42:05

Veiklos sritys