Vardo, pavardės keitimo registravimas

X

Gavėjai: fiziniai asmenys ne verslo tikslais

X

Paslaugos mokestis: taikomas 12 Eur mokestis už paslaugą, VMI įmokos kodas – 52855

Kliento veiksmai paslaugai gauti

Privalomi pateikti dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Atsižvelgiant į pavardės pakeitimo teisinius pagrindus, civilinės metrikacijos įstaigai atitinkamai turi būti pateikiami:
  – dokumentai, įrodantys, kad konkretus pareiškėjo protėvis turėjo jo pageidaujamą įgyti pavardę;
  – dokumentai, pagrindžiantys, kad konkretus asmuo yra pareiškėjo patėvis (pamotė), buvo globėjas (buvo/yra rūpintojas), taip pat patėvio (pamotės) ar globėjo (rūpintojo) laisvos formos rašytinis sutikimas dėl pareiškėjo pavardės pakeitimo;
  – dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjo vardas ir/ar pavardė pakeisti užsienio valstybėje ir asmens nuolatinę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar užsienio valstybės pilietybę patvirtinantys dokumentai;
 4. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.

Paslaugos rezultatas

Registruotas asmens vardo ir (ar) pavardės pakeitimas. Sudarytas civilinės būklės akto įrašo, kuriame keičiamas vardas ir (ar) pavardė pakeitimo ar papildymo įrašas.

Kreiptis dėl paslaugos suteikimo

 • Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
  Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai

Terminai ir pasiekiamumas

X

20-40 darbo dienų

X

I-IV 8:00 – 17:00,
V 8:00 – 15:45

Padėkite mums tobulėti!

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-26 01:44:40

Veiklos sritys