Pirmąjį šių metų Tarybos posėdį priimtas vienas svarbiausių sprendimų – patvirtintas 2024 metų Klaipėdos rajono biudžetas. Šiemet jis siekia 140,3 mln. eurų. Gerėjanti infrastruktūra, ugdymo įstaigų plėtra, atgyjantys kultūros centrai, kokybiškos paslaugos gyventojams – tai tik dalis tikslų, kurių ateinančiais metais sieks Klaipėdos rajono savivaldybė.

„Augančiame Klaipėdos rajone auga ir biudžetas. Ir šiemet jis perkopė 140 milijonų eurų. Būtent nuo biudžeto priklauso, kaip gyvensime ateinančius metus, kokie svarbūs projektai bus įgyvendinami. Visgi šis skaičius nėra beribis, tad kasmet tenka apsispręsti, kuriuos pokyčius įgyvendinti pirmiau. Ištisas savaites didžiulė komanda atsakingai dirbo prie šių sprendimų priėmimo ir dar geresnio Klaipėdos rajono kūrimo. O darbų išties planuojama nemažai. Šiemet ir toliau sieksime, kad Klaipėdos rajone daugėtų vietų darželiuose ir mokyklose, taip pat – asfaltuotų gatvių, gerėtų apšvietimo infrastruktūra, atsirastų dar daugiau vaikų žaidimo bei sporto aikštelių, renovuotų kultūros įstaigų bei būtų įgyvendinti kiti gyventojams svarbūs projektai“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Daugiausia lėšų – švietimui

Daugiausia – per 62 mln. eurų – bus skirta švietimui. Daugiau nei 46,2 mln. eurų iš šios sumos bus išleista švietimo įstaigų veiklai finansuoti, o netoli 6 mln. eurų atsieis atsiskaitymas už vaikų ugdymą privačiose ir Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinėse ir bendrojo lavinimo įstaigose.

1,2 mln. eurų skiriami švietimo įstaigų patalpų, mokyklinių autobusų remontui, buitinei, organizacinei technikai, mokymo priemonėms įsigyti. Ir šias lėšas darželiai bei mokyklos pasiskirstys patys.

Taip pat ir toliau Klaipėdos rajono vaikai turės galimybę poilsiauti vasaros stovyklose, lankyti neformaliojo ugdymo būrelius, bus įsigyjami mokykliniai autobusai ir užtikrinimas mokinių pavėžėjimas. Bus tęsiamas ir „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas bei vykdomos kitos priemonės.

Sparčiai daugėjant Klaipėdos rajono gyventojų skaičiui, tarp jų – ir vaikų, bus plečiamos ir modernizuojamos ugdymo įstaigos. Rangovas jau ruošia statybos aikštelę naujos mokyklos ir darželio statybai Trušeliuose, o pavasarį tikimasi gauti darželio Mazūriškiuose statybos leidimą. Ruošiamasi ir modulinio darželio statybai Gargžduose. Taip pat bus projektuojami nauji darželiai Gargžduose, Dercekliuose, priestatas prie Ketvergių pagrindinės mokyklos, ruošiamasi ir Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos pastato modernizavimo projektavimui, taip pat bus atnaujinamas Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos sporto aikštynas.

Tvarkomi keliai

Ekonomikos sričiai skiriama daugiau nei16,3 mln. eurų. Už šias lėšas bus vykdoma melioracijos statinių priežiūra, planuojami Jokšų polderio melioracijos griovių bei Pjaulių siurblinės rekonstrukcijos darbai, įrengiamos autobusų stotelės, teikiamos ir plėtojamos turizmo paslaugos. Pavyzdžiui, Stepono Dariaus memorialinis parkas bus pritaikytas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms – perkama ranga kluono statybai.

Kasmet siekiama gerinti ir kelių būklę. 9 mln. eurų – tiek numatyta kelių ir gatvių asfaltavimui, šaligatvių tiesimui 2024-aisias, dar 1,7 mln. eurų bus skirta seniūnijų kelių ir gatvių priežiūrai.

Jau šiemet planuojama pradėti darbus ir asfaltuoti Mažosios Lietuvos gatvę Dovilų seniūnijoje, taip pat įsigyti Sendvario seniūnijos Jurgaičių – Šilelių g. projektavimo paslaugą ir užbaigti Juodžemių g. projektavimo darbus. 2024 m. numatoma pradėti vykdyti ir Slengių kaimo Pavandenės g. ir Pavandenės tak. pėsčiųjų tako ir viešųjų erdvių infrastruktūros statybos darbus. Be to, vykdomi Agilos g. projektavimo darbai, o vasarą tikimasi gauti ir statybos leidimą. Taip pat rengiamasi įsigyti Agilos g. privažiavimo iki daugiafunkcio centro projektavimo paslaugą.

Gargžduose reikšmingų pokyčių pastebės Taikos g. gyventojai. Ne tik bus tvarkoma gatvė, bet ir joje esantys šaligatviai, viešosios erdvės ir apšvietimas. Bus baigiamas tvarkyti ir Lyros, Volungės bei Rasos g. kvartalas, tęsiami darbai Saulažolių kvartale ir kitose Klaipėdos rajono gyvenvietėse.

Be to, Savivaldybė, kaip ir anksčiau, kad gyventojai greičiau sulauktų kelių tvarkymo, savo lėšomis prisidės ir prie Lietuvos automobilių kelių direkcijos įgyvendinamų projektų – Laisvės g. Veiviržėnuose kapitalinio remonto ir apšvietimo įrengimo, taip pat kelio Klaipėda–Jokūbavas nuovažos remonto.

Lėšos – įvairioms sritims

Poilsiui, kultūrai ir sportui šių metų biudžete numatoma skirti 19,6 mln. eurų. Planuojama baigti darbus Gargždų kultūros centre bei pradėti Veiviržėnų kultūros centro pastato modernizavimą ir pagrindinės miestelio aikštės tvarkymą, taip pat rengti Gargždų krašto muziejaus pastato projektavimo darbus. Sparčiai kyla ir Gargždų daugiafunkcis sporto centras. Statybos darbai bus tęsiami ir šiemet – jiems numatomi 5,4 mln. eurų.

Bus užtikrinama ir kultūros bei sporto įstaigų veikla, tvarkomas kultūros paveldas, įrengiamos naujos ir tvarkomos vaikų žaidimo bei sporto aikštelės, finansuojami aukšto meistriškumo sportininkai, ugdomi jaunieji futbolininkai ir buriuotojai.

Socialinei apsaugai 2024-aisiais numatoma išleisti daugiau 16,8 mln. eurų. Beveik 7 mln. eurų bus skirti socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, finansinei pagalbai, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms pirkti. Toliau bus tęsiami Priekulės socialinių paslaugų centro kapitalinio remonto darbai.

Daugiau nei 7 mln. eurų skiriami aplinkos apsaugai. Didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui, viešųjų erdvių priežiūros darbams. Be to, virš milijono eurų skiriama lietaus nuotekų sistemų įrengimo ir priežiūros darbams.