AB „Klaipėdos vanduo“ apskaičiavo vidutinį Klaipėdos rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam žmogui per mėnesį.

Nustatyta, kad vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį – 3,08 m3/gyventojui.

Vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo karšto geriamojo vandens kiekis per mėnesį daugiabučiuose namuose – 0,95 m3/gyventojui.

Tokia suvartoto geriamojo vandens apskaičiavimo tvarka taikoma, kai dėl techninių  ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nustatytas kiekis taikomas nuo 2024 m. vasario 1 d.