Valstybinė kultūros paveldo komisija pristatė naujieną – paveldosauginį savivaldybių indeksą. Šis indeksas visas Lietuvos savivaldybes reitinguoja pagal skiriamą dėmesį kultūros paveldui, atsižvelgiant į savivaldybių dydį, finansines galimybes ir įvairias veiklas. Klaipėdos rajonui šiame vertinime skirta penktoji vieta.

Sudarant reitingą buvo vertinamas kultūros paveldui skirtas finansavimas, pritrauktos lėšos, įvairios vykdomos veiklos ir iniciatyvos. Klaipėdos rajone kultūros paveldo priežiūrai, tvarkymui 2022 m. buvo skirta daugiau nei 206 tūkst. eurų, o pernai ši suma perkopė 400 tūkst. eurų.

Labai svarbus paveldosaugos savivaldybėje vertinimo aspektas yra iniciatyvų „iš apačios“ palaikymas, kai pačios savivaldybės administruoja ir įgyvendina paveldotvarkos programas: privatūs kultūros paveldo objektų savininkai ar valdytojai, bendradarbiaudami su savivaldybe (gaudami iš jos finansavimą arba atliktų tvarkybos darbų išlaidų dalinį kompensavimą) bendromis jėgomis gerina kultūros paveldo objektų būklę. Šiemet rajone tokių statinių tvarkymui Savivaldybė skiria 120 tūkst. eurų.

Savivaldybėje veikia ir Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba, kuri vertinimo metu išsiskyrė ir per vertinamus metus organizuotų posėdžių skaičiumi.

Sudarant Savivaldybių paveldosauginį indeksą siekta įvertinti ne tik savivaldybės administracijos, bet ir pačių savivaldybės gyventojų aktyvumą tvarkant kultūros paveldo objektus. Klaipėdos rajone 2022 metais buvo išduoti 5 leidimai atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus.

Per rajoną driekiasi ir vienas iš dviejų sertifikuotų kultūros kelių – Vėtrungių kelias, kuris skatina atrasti ir pažinti Mažąją Lietuvą. Vėtrungių kelias orientuotas į jūrinio ir pamario kultūros paveldo atskleidimą, išryškinimą ir išsaugojimą bei jūrinio gyvenimo būdo tradicijų tęstinumo palaikymą.

Kultūros kelio svarbiausias tikslas, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų atrastų Mažosios Lietuvos regioną, kaip unikalų jūrinį ir pamario kultūros kraštą. Vėtrungių kelias vystomas Tauragės ir Klaipėdos apskrityse – septyniose etnografinio Mažosios Lietuvos regiono savivaldybėse. Šis kelias yra tinklinis, jungiantis kultūros paveldo objektus prasminėmis jungtimis. Vėtrungių kelio objektus jungiantys maršrutai sudaro daugiau kaip 500 km, kuriuose įtraukta daugiau kaip 110 kultūros paveldo objektų

Su Savivaldybių paveldosauginiu indeksu galima susipažinti čia:  https://vkpk.lt/wp-content/uploads/2024/02/Savivaldybiu-paveldosauginis-indeksas.pdf