Šiandien Klaipėdos rajone pristatytas naujas lankomas objektas. Agluonėnuose atidaryta nauja ekspozicija „Vėjo milžino istorija“ – Agluonėnų etnografinės sodybą apsupo net trys naujutėlaičiai statiniai, kuriuose įkurdinta unikalaus Jono Genio malūno ekspozicija.

Lietuvninkui Jonui Geniui kadais priklausiusio malūno sparnai sukosi Kantvainių kaime šalia Agluonėnų. Tačiau ilgainiui pažangiam ūkiniam objektui savo funkcijų nebeatliekant malūnas įtrauktas į technikos paminklų sąrašą. Net Rumpiškių liaudies buities muziejuje buvo įkurdintas. Tik per kelis dešimtmečius deramo dėmesio nesulaukė. Kad malūno konstrukcijos visiškai nesupūtų, o jo istorija nenugrimztų praeitin, kadais pažangaus technologinio įrenginio detalės pargabentos atgal į Klaipėdos kraštą. Įkomponuotos jos naujutėlaitėje Agluonėnų etnografinės sodybos prieigose duris atvėrusioje ekspozicijoje.

Kad J. Genio malūnas vėl liudytų turtingą Agluonėnų praeitį, bendram darbui susitelkė muziejininkai, istorikai, švietimo ir kultūros atstovai, vietos gyventojų bendruomenė. Ir nors malūno sparnų sukantis jau neišvysi, apie jo unikalumą kalbama net ir praėjus šimtmečiui. Sako, jo konstrukcijas malūnininkas pirkęs ir parsivežęs iš Vokietijos. Statinys buvęs keturių aukštų ir siekė 13 metrų neskaitant sparnų. Medinio karkaso ir skiedromis apkaltais šonais, su priestatėliu, pastatytas ant ratelių ir važiuojantis žiediniu bėgiu – tokį jį buvus liudija istoriniai šaltiniai. Kai vėjo būta per stipraus, keturis malūno sparnus malūnininkas galėjo reguliuoti specialiomis žaliuzėmis nestabdydamas malūno.

Taip pat trečiadienį įvyko ir baigiamoji projekto „Bendradarbiavimas nuo kranto iki kranto“ konferencija. Jos metu pristatyti šio projekto iššūkiai ir rezultatai bei kitos temos, vyko kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa.

Priekulės kultūros centro nuotr.