Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  2024 m. balandžio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001 (toliau – projektas).

Klaipėdos rajono savivaldybėje šis projektas pradėtas vykdyti gegužę.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Projektas įgyvendinamas visoje Lietuvos teritorijoje ir Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto įgyvendinimui skirta suma – 40 133 151,29 Eur.

Projekto biudžete Projekto Partneriui nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 183 905,99 Eur.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdomas veiklas.