Prašymų įtraukti į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos potencialių tiekėjų sąrašą teikimas

Viešųjų pirkimų tarnyba pažymi, kad pirkimo vykdytojai turi tinkamai organizuoti neskelbiamų viešųjų pirkimų procedūras tais atvejais, kai į neskelbiamą pirkimą kviečiamus tiekėjus parenka patys: kviesti reikiamas prekes, paslaugas ar darbus siūlančius tiekėjus, kai turi galimybę gauti tokią informaciją – įvertinti, ar kviečiami tiekėjai nėra susiję, įvertinti rinkos pokyčius bei nuolat neapsistoti ties tais pačiais tiekėjais (pasidomėti kainų skirtumais, taip pat tuo, ar neatsirado naujų tiekėjų aktualiame rinkos segmente) ir panašiai.

Tarnybos nuomone, pirkimo vykdytojas galėtų formuoti gerąją praktiką sudarydamas tiekėjų, pareiškusių iniciatyvą dalyvauti juos sudominusiuose pirkimuose, sąrašus (atsižvelgiant į tiekėjų siūlomas prekes, paslaugas ar darbus), bei, iškilus poreikiui vykdyti naują viešąjį pirkimą, kviesti jame dalyvauti ne tik savarankiškai pasirinktus, o ir sudarytame sąraše nurodytus tiekėjus.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, kviečia tiekėjus teikti prašymus dėl įtraukimo į Potencialių tiekėjų sąrašą.

DĖMESIO!!! Prašymai teikiami elektroninėmis priemonėmis, užpildant elektroninę prašymo formą čia.

Jei dėl techninių trikdžių prašymo negalima pateikti užpildant el. formą, tiekėjas prašymą gali teikti raštu, faksu arba el. paštu. Atkreiptinas dėmesys, kad teikiant prašymą raštu, faksu arba elektroniniu paštu svarbu nurodyti visą perkančiosios organizacijos prašomą informacija, t.y. 

–  tiekėjo pavadinimas;

– įmonės kodas (jei tiekėjas juridinis asmuo), individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę verstis tam tikra veikla,  numeris (jei tiekėjas – fizinis asmuo);

– telefono numeris;

– elektroninio pašto adresas;

– ūkinės veiklos, pagal kurias tiekėjas nori dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Detalesnė informacija dėl prašymų įtraukti į Potencialių tiekėjų sąrašą pateikiama Tiekėjų įtraukimo į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos  potencialių tiekėjų sąrašą tvarkos apraše.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 10:15:47

Veiklos sritys