Klaipėdos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba skelbia Jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkursą. Klaipėdos rajone veikiančios jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo grupės nuo 14 iki 29 metų kviečiamos teikti paraiškas iki 2024 m. vasario 15 d.

2024 metų jaunimo veiklos prioritetiniai projektai – ugdantys jauno žmogaus psichologinį atsparumą ir skatinantys savanoriškos veiklos vystymąsi. Finansavimas tokiems projektams skiriamas, siekiant skatinti kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, iniciatyvumą, aktyvumą, lyderystę ir pilietiškumą.

Visą informaciją apie dokumentų pateikimo konkursui tvarką, projektų finansavimą, paraiškos pildymą, pateikimą ir vertinimą rasite TVARKOS APRAŠE.

Paraiškos su visais nurodytais dokumentais ir lydraščiu, kuriame nurodomas pateiktų dokumentų sąrašas, gali būti:

– pildomos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos elektroninių paslaugų sistemoje;

 – siunčiamos paštu registruotu laišku adresu Jaunimo reikalų koordinatoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai;

– pateikiamos skenuotos elektronine forma adresu [email protected] iki 2024 m. vasario 15 d.