Ernsto Vicherto premija

Priekulės kultūros centro Ernsto Vicherto premijos „Jaunasis talentas“ steigimo tikslas yra pagerbti ir įamžinti žymaus Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, krašto rašytojo, teisėjo, teatro įkūrėjo E. Vicherto atminimą, išryškinti visuomenės rūpinimąsi jaunąja Priekulės ir Klaipėdos rajono Mažosios Lietuvos dalies karta.

E. Vicherto premija buvo įkurta 2011 m. Šia premija apdovanojami moksleiviai, pasiekę geriausius rezultatus meno, mokslo, sporto srityse bei visuomeninėje veikloje. Asmenys, norintys kandidatuoti į šią premiją, pagal jos skyrimo nuostatus turi pristatyti pasiekimus įrodančius dokumentus: diplomus, pažymėjimus, padėkos raštus.

2021 m. premiją gavo  Dovydas Žemgulis už pasiekimus meno srityje. 

2020 m. premiją gavo Lukas Rimkus už pasiekimus mokslo srityje. 

2019 m. premiją gavo Eidenis Kasperavičius už prizines vietas tarptautinėse, nacionalinėse, rajoninėse, mokyklinėse lietuvių kalbos ir literatūros, informatikos, matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, geografijos olimpiadose ir konkursuose.

Nuotraukoje E. Vicherto premijos laureatas E. Kasperavičius. 

2018 m. premiją gavo Augustas Jackevičius už pasiekimus nacionaliniuose ir tarptautiniuose akordeonistų konkursuose. 

2017 m. premiją gavo Alėja Marija Daugėlaitė už pasiekimus įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose piešinių konkursuose.

Nuotraukoje E. Vicherto premijos laureatė Alėja Marija Daugėlaitė.

2016 m. premiją gavo Andrius Girdžius už matematinių žaidimų kūrimą, Respublikinių anglų kalbos olimpiadų pasiekimus ir muzikinius sugebėjimus.

2015 m. premiją gavo Violeta Kuldaitė už Lietuvos lengvosios atletikos pasiekimus.

2014 m. premiją gavo Einoras Petniūnas  už pasiekimus mokslo ir meno srityse.

2013 m. premiją gavo Eglė Morenaitė už aukščiausius sporto pasiekimus Lietuvos lengvojoje atletikoje.

2012 m. premiją gavo Vaiva Juškaitė už pasiekimus mokslo srityje, labdaros akcijų organizavimą ir savanoriavimą.

2011 m. premiją gavo Šarūnas Simenas už  pasiekimus mokslo ir meno srityse, sėkmingą dalyvavimą tarptautiniuose konkursuose.

Nuotraukoje: E. Vicherto premijos laureatas Andrius Girdžius tarp kitų nominantų. Sveikina mero pavaduotoja Violeta Riaukienė ir Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 11:37:50

Veiklos sritys