Priekulės gyventojai ir svečiai jau džiaugiasi pasikeitusiu miesto veidu – čia sutvarkytos ankstesnės ir įrengtos naujos viešosios erdvės. Gyventojai ir bendruomenės gali naudotis patogesne infrastruktūra, be to, atsirado daugiau galimybių viešosioms paslaugoms vystyti.

„Priekuliškiai dabar turi dar daugiau jaukių, šiuolaikiškų erdvių, kuriose gali tiek ramiai pailsėti, tiek užsiimti aktyvesnėmis veiklomis. Gražių pokyčių – išties daug. Buvo suformuoti takeliai, pastatyti suoliukai, įrengti sporto ir žaidimų įrenginiai, šunų vedžiojimo aikštelė, patrauklesnis tapo ir turgelis Klaipėdos gatvėje. Lankytojų taip pat sulaukia skulptūra Tilžės akto 100-mečiui, Šeimos skveras ir kitos erdvės“, – vardija Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymo projektas įgyvendintas keliais etapais. Vienu etapu vykdyti darbai pietinėje Priekulės miesto dalyje, Žalgirio g. pabaigoje prie Minijos upės, taip pat zonose, esančiose Žalgirio g., šalia Minijos upės, Naujosios ir Amatų gatvių sankirtoje ir turgavietėje Klaipėdos g. Kitu etapu tvarkyta Tilžės akto signatarų alėja, esanti Klaipėdos g., skveras „Priekulei 450“, esantis Turgaus g., taip pat zona Žalgirio g., prie Priekulės autobusų stotelės.

Bendra projekto įgyvendinimo vertė – apie 980 tūkst. Eur. Į šią sumą įskaičiuotas ir projektų rengimas, ekspertizė, archeologinių tyrimų atlikimas, techninės priežiūros vykdymas ir kiti reikalingi darbai.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo metu atnaujinta Priekulės miesto viešoji infrastruktūra, pritaikant ją viešosioms bendruomenės, poilsio, laisvalaikio ir verslo reikmėms. Buvo įrengti pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo aikštelės, teritorijos apšvietimas, be to, vykdomas laisvalaikio praleidimo ir sporto infrastruktūros plėtojimas įrengiant sporto aikšteles, sporto įrenginius, pritaikant teritorijas laisvalaikio praleidimui. Įgyvendinus projektą sudarytos sąlygos įvairioms viešosioms paslaugoms vystyti ir gyventojų užimtumui didinti – esama infrastruktūra tapo patraukli bendruomenės veiklai, atsirado daugiau galimybių pritraukti investicijų. Viešosios erdvės tapo patrauklios ir gyventojų poilsiui bei rekreacijai organizuoti.

Projektas „Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“ (projekto kodas Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-31-0017) įgyvendintas pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – apie 980 tūkst. eurų.