Informuojame, kad kiekvienas žemės sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti žemės sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą numatytoms priemonėms įgyvendinti. Paraiškos ir joje nurodyti dokumentai teikiami iki š. m. rugpjūčio 1 d.  el. p. [email protected] arba Savivaldybės viename langelyje Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Prevencinių priemonių tvarkos aprašą ir jo priedus gyventojai gali rasti Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje – https://klaipedos-r.lt/aplinkos-apsauga/kompensacijos-ir-lengvatos/.

Konsultacijos dėl dokumentų teikiamos telefonu 8 46 47 08 84.