Atsakingai savo augintiniais besirūpinantys gyventojai žino: kiekviena katė, šuo ar šeškas privalo būti paženklinti, kaip tai numato Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos. Viešosios tvarkos skyrius informuoja, kad artimiausiu metu kartu su policijos pareigūnais planuoja vykdyti prevencines priemones dėl gyvūnų ženklinimo ir Gyvūnų laikymo taisyklių vykdymo.

Gyvūno ženklinimas mikroschema – tai neskausminga ir daug laiko netrunkanti procedūra, kurią atlieka veterinaras arba ženklintojas, registruojantis kates, šunis ir šeškus ir turintis mokymo baigimo pažymėjimą bei teisę prisijungti prie Gyvūnų augintinių registro. Paženklinti ir registruoti reikia per 4 mėn. nuo gyvūno atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant kitam laikytojui ar savininkui.  

Atkreipiame dėmesį, kad augintinių savininkai privalo vadovautis Gyvūnų laikymo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje taisyklėmis ir tinkamai prižiūrėti augintinius: rūpintis jais, užtikrinti, kad viešojoje vietoje jų gyvūnai nekeltų grėsmės ir nedarytų žalos kitiems asmenims, gyvūnams, jų sveikatai, gyvybei, nuosavybei, aplinkai, netrikdytų gyventojų rimties.

Šias taisykles galima rasti čia https://klaipedos-r.lt/wp-content/uploads/2024/01/Gyvunu-laikymo-taisykles.pdf