Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas dalies išlaidų kompensavimui gauti, įsirengiant elektromobilių privačias įkrovimo prieigas. Paraiškos bus priimamos iki 2024 m. rugsėjo 30 d., pagal atnaujintas po ankstesnio kvietimo ir daug palankesnes finansavimo sąlygas.

Finansavimas skiriamas pagal Energetikos ministerijos finansuojamą jungtinį projektą „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“.

Pagal paskelbtas antrojo kvietimų etapo finansavimo sąlygas, paraiškas gali teikti platesnis gyventojų ratas – ne tik tie, kurie nuosavybės teise valdo nekilnojamo turto objektą ir jame planuoja įsirengti stotelę, bet ir tie, kas nuomojasi ar panaudos pagrindais valdo nekilnojamo turto objektą, taip pat gyventojai, vykdantys veiklą žemės ūkio sektoriuje, pavyzdžiui, bitininkai, kurie anksčiau tokios galimybės neturėjo.

Naujame kvietime gyventojai galės pasirinkti labiausiai jų poreikius atitinkančias įkrovimo stoteles, iki 11 arba 22 kW, su dinaminiu galios valdymu, ar be jo, įvertins savo vidinio tinklo įvado galią.

Vieno pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius neribojamas. Tokia galimybė sudaryta todėl, kad kvietimas ilgas – per tą laiką pareiškėjas gali įsigyti naujų turto objektų ir norės įsirengti papildomų stotelių. Kaip ir anksčiau, vienoje paraiškoje įrengiamų prieigų ir objektų, kuriuose jos įrengiamos, skaičius neribojamas.

Svarbu pažymėti, kad galima prašyti finansavimo nuo 2023 m. balandžio 1 d. įsirengtoms prieigoms, kurios atitinka finansavimo sąlygas, nuo ankstesnių kvietimų pabaigos.

Paraiškos teikiamos internetu užpildant paraiškos formą.

Gyventojai, norintys įsirengti elektromobilių įkrovimo prieigas individualiuose namuose/soduose, gali gauti, pavyzdžiui, 486,68 eurų paramą ant sienos įrengtai stotelei iki 22 kW be dinaminio galios valdymo su viena prieiga arba 703,36 eurų kompensaciją ant žemės įsirengtai tos pačios galios stotelei su viena prieiga su dinaminiu galios valdymu. Tam planuojama paskirstyti 11,95 mln. eurų.

Gyventojai, norintys įsirengti elektromobilių įkrovimo prieigas privačiose automobilių stovėjimo vietose, daugiabučių namų kiemuose ir garažuose, gali gauti, pavyzdžiui, 486,68 eurų kompensaciją ant sienos įrengtai stotelei su viena prieiga iki 22 kW be dinaminio galios valdymo arba 1055,04 eurus ant žemės įsirengtai tos pačios galios stotelei su viena prieiga su dinaminiu galios valdymu. Tam planuojama paskirstyti 8,82 mln. eurų.

Finansavimo dydis apskaičiuojamas pagal įkainius, atsižvelgiant į įrengiamų prieigų įrengimo vietą, kiekį, galią, dinaminio galios valdymo funkcijas.

Paraiškos vertinamos iš karto jas gavus, vertinimas gali užtrukti iki 40 darbo dienų. Projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo Agentūros rašto dėl finansavimo skyrimo datos. Mokėjimo prašymus su prieigos (-ų) įrengimą įrodančiais dokumentais galima teikti tik gavus Agentūros patvirtinimą, kad skiriamas finansavimas. Mokėjimo prašymai bus vertinami ne ilgiau nei 60 darbo dienų. Patvirtinus mokėjimo prašymą, lėšos bus pervedamos per 10 darbo dienų.

Paraiškos bus priimamos, kol pakaks skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. rugsėjo 30  d.
Finansavimas skiriamas pagal Energetikos ministerijos finansuojamą jungtinį projektą „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“.

Visa kvietimų teikti paraiškas informacija paskelbta www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.
Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima telefonu 8 5 230 3312 arba el. paštu [email protected].

Agentūra planuoja iki 2023 m. rugsėjo pabaigos paskelbti kvietimus teikti paraiškas daugiabučių bendrojo naudojimo turto objektų valdytojams, norintiems įrengti įkrovimo prieigas daugiabučio namo gyventojų bendroms reikmėms ir viešiesiems arba privatiems juridiniams asmenims, apšvietimo tinklų valdytojams.

Apie jungtinį projektą

Jungtinis projektas Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

Projektu siekiama iki 2026 m. įrengti apie 53 tūkstančius elektromobilių privačių įkrovimo stotelių. Tam skirta daugiau nei 45 milijonai eurų Europos Sąjungos investicijų ir valstybės biudžeto lėšų.

Projektu sprendžiama privačių elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo nepakankamumo problema, finansuojant įprastos ir vidutinės galios įkrovimo prieigų įrengimą individualiuose namuose ir šalia daugiabučių namų, kur gyvena daugiausiai šalies gyventojų ir potencialių elektromobilių naudotojų. Taip pat siekiama sudaryti sąlygas gyventojams pakrauti elektromobilius darbovietėse.
Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos skatins taršių transporto priemonių pakeitimą į netaršias transporto priemones – tokiu būdu bus tiesiogiai prisidedama prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos.

Jungtinis projektas įgyvendinamas vadovaujantis Energetikos ministerijos patvirtintu projekto finansavimo sąlygų aprašu.

Lietuvos energetikos agentūros informacija