Sparčiai augant užsieniečių imigracijai Lietuvoje, Valstybinė kalbos inspekcija nurodo, kokias pareigas darbe užimantys atvykusieji privalo kalbėti lietuviškai bei pateikia sąrašą įstaigų, teikiančių nemokamus lietuvių kalbos kursus ukrainiečiams.

Lietuva nuo pirmųjų karo dienų palaiko ir remia Ukrainą bei jos žmones, kuriems teko išvykti iš savo šalies. Įmonės ir įstaigos įdarbino nemažai ukrainiečių Lietuvos prekybos tinklų parduotuvėse, maitinimo įstaigose, viešbučiuose, logistikos centruose, vaistinėse. Daliai jų bendrauti su klientas tenka minimaliai, tačiau nemažai dirbančiųjų yra ir aptarnavimo srityse, švietimo, sveikatos ar verslo įstaigose.

Tokias pareigas einantys darbuotojai privalo kalbėti lietuviškai A2 ir B1 lygiais (profesijų sąrašą ir kalbos mokėjimo lygių aprašymą rasite čia).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Ukrainos karo pabėgėliams valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimas netaikomas 24 mėnesius NUO LAIKINOSIOS APSAUGOS SUTEIKIMO konkrečiam asmeniui. Nustatytas terminas prasideda nuo konkretaus Ukrainos piliečio pabėgėlio statuso suteikimo datos.

Vartotojų teisė į paslaugas lietuvių kalba

Norima atkreipti darbdavių dėmesį, kad vartotojai visais atvejais turi teisę į informaciją ir paslaugas lietuvių kalba, nepriklausomai nuo darbuotojo pilietybės ar statuso. Vietoje, kurioje nuolat bendraujama su klientais, visada turi būti lietuviškai kalbėti mokantis darbuotojas, kuris prireikus padėtų ir palaikytų iš Ukrainos atvykusį kolegą. Klientas visada gali kreiptis į kitus parduotuvės darbuotojus su prašymu suteikti paslaugą lietuviškai, ir tokiu atveju kliento prašymas turi būti nedelsiant tenkinamas.

Kasose, kuriose dirba ukrainiečiai, rekomenduojami informaciniai užrašai, skelbiantys, kad čia dirba ukrainietis (-ė).

Svarbu atkreipti dėmesį ir į paslaugų kultūrą. Ligšiolinė praktika rodo, kad Inspekcijai dažniausiai skundžiamasi ne dėl kalbos įgūdžių trūkumo, o dėl prastos aptarnavimo kultūros.

Lietuvoje rengiami kalbos kursai

Informaciją teikia Ukrainos centras (tel. +370 605 61527, Arina Tara);

Užimtumo tarnyba, kuri finansuoja kursus tiek darbo ieškantiems, tiek jau dirbantiems žmonėms;

Tautinių bendrijų namai (tel. 8 5 216 0408);

Raudonasis Kryžius (tel. +370 684 98688 (Vilniuje), +370 664 28089 (Kaune), +370 675 68475 (Klaipėdoje);

Vytauto Didžiojo universitetas (8 5 279 02 81).