Projektai


2023 M. SOCIALINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Konkurso tikslas – plėsti Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų pasiūlą, mastą ir prieinamumą, kurti palankią aplinką NVO, užtikrinti tinkamas jų veiklos ir plėtros sąlygas, skatinti savanorystę.

Klaipėdos rajono savivaldybės 2023 m. lėšų skyrimo socialinės veiklos finansavimo projektams sąrašas ir skiriamas finansavimas

Pareiškėjas (projekto vykdytojas)Projekto/priemonės pavadinimasProjekto vertė (Eur)Prašoma finansuoti suma (Eur)Administracinė atitiktisGauto dokumento Nr.Skirtas finansavimas (Eur)
Brožių kaimo bendruomenė„Padėkime pamaitinti skurstančius“15000,0015000,00TaipSSA1-3628000,00
Girininkų kaimo bendruomenė„Laikas kartu“7598,00  7598,00  TaipSSA1-3645000,00  
Asociacija „Kvietinių bendruomenės centras“„Bendraukime vandens pagalba“3254,00  3254,00  TaipSSA1-3603000,00  
Viešoji įstaiga „Socialinis taksi“„Socialinės veiklos projektas“15000,0015000,00TaipSSA1-3678000,00
Viešoji įstaiga Klaipėdos rajono amatų centras„Kartu lengviau“15000,0015000,00TaipSSA1-3635000,00
Viešoji įstaiga „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“„Socialinės veiklos projektas“10740,0010740,00TaipSSA1-3669000,00
Viešoji įstaiga „Revilita“„Socialinės dirbtuvės“ ir  „Rankų galia“12000,0012000,00TaipSSA1-36112000,00
  1. Paraiškos forma.
  2. Socialinės veiklos projektų finansavimo konkurso nuostatai.
  3. Deklaracija.
  4. Paraiškos vertinimo anketa.
  5. Projekto veiklos ataskaita.
  6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje pradėtas įgyvendinti projektas „PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamas iš Prieglobsčio, Migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju” lėšų.

Projekto tikslas – prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos.

Projekto koordinatorius – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektą vykdo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

Projekto tikslinė grupė – trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; prieglobsčio prašytojai; asmenys, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje; Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 1408 straipsnio 3 dalyje nurodyti užsieniečiai, kuriems išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas; kiti užsieniečiai, kurie gali tapti pažeidžiami dėl nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis.

Projekto veiklos:

Trečiųjų šalių piliečių konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas srityje, teikiamos konsultacijos švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų ir paramos, leidimo gyventi Lietuvoje ir kitais svarbiais klausimais. Konsultantai įvertins klausimo specifiką ir pagal poreikį nukreips projekto dalyvius į projekto specialistus (psichologą, teisininką ir kt.), informuos apie artimiausius tikslinius renginius bei kitų organizacijų ir įstaigų galimą pagalbą. Konsultacijos bus teikiamos tiek įprastomis darbo valandomis, tiek po 17 val., užtikrinant, kad ir dirbantys asmenys galėtų gauti reikalingą informaciją.

Pilietinio orientavimo mokymai apimantys, visuomenės pažinimo, istorijos, supažindinimo su Lietuvos teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo, darbo sistema.

Individualios teisinės konsultacijos suteiks projekto dalyviams galimybę spręsti teisines problemas, suprasti ir užtikrinti savo teises ir pareigas Lietuvoje, kovoti prieš galimus diskriminacijos atvejus. Asmenys bus nukreipiami teisinėms konsultacijoms sudėtingais sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, švietimo ir šių paslaugų prieinamumo užtikrinimo klausimais.

Įvertinus poreikius ir nustačius specializuotos pagalbos poreikį teikiamos individualios psichologo konsultacijos (iki 10 individualių psichologo konsultacijų žmogui per projekto vykdymo laikotarpį). Psichologo konsultacijas teikia psichologai – paslaugų teikėjai. Numatoma organizuoti savipagalbos grupę, viename susitikime registruojant iki 10 asmenų ir tokį asmenų skaičių išlaikant grupėje.

Klaipėdos rajone, skirtinguose miesteliuose, organizuojama 15 šviečiamųjų susitikimų moterims ir mergaitėms, skatinant jų sveikatą, finansinę laisvę, savarankiškumą, šviečiant apie lyčių lygybę, kultūrinius skirtumus ir smurtą artimoje aplinkoje. Renginiuose suteikiama informacija apie artimoje aplinkoje esančią pagalbą, kviečiami šios srities specialistai bei psichologai.

Klaipėdos rajone, skirtinguose miesteliuose, organizuojama 10 informacinių susitikimų, skirtų nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos prevencijai. Teikiama informacija apie esančią pagalbą, kviečiami šios srities specialistai bei teisininkai, kurie susitikimų metu tiek suteiktų informaciją, tiek konsultaciją rūpimais klausimai.

Planuojamos projekto išlaidos – 34 724,39 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. kovo 1 d.

Projekto vykdytojo kontaktinis asmuo – Gintarė Domarkė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja, Tel.: (8 46) 47 20 18, mob. +37067492428, el. p. [email protected] ; Projekto partnerio kontaktinis asmuo – Jolanta Jonikienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos regiono vadovės, tel. +370 675 68475, el. p. [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-15 08:50:48

Veiklos sritys