Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai

Projekto pavadinimas,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai“
Projekto Nr.Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0022
TikslasPagerinti aštuntų klasių mokinių matematinius gebėjimus projekto mokyklose
UždaviniaiPadidinti 8 klasės mokinių matematikos pasiekimus ne mažiau 15 proc. lyginant su 2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatais.
Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos5–8 klasių matematikos mokytojų,  klasių ir mokyklų vadovų, tėvų mokymai, praktiniai užsiėmimai, ugdomoji projektinė veikla, konsultacijos, bendri renginiai siekiant ugdymo kokybės. 
Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultataiĮgyvendinant projektą bus siekiama, kad per du projekto įgyvendinimo metus kiekvienoje projekto mokykloje mokinių matematikos pasiekimai padidėtų ne mažiau 15 proc. lyginant su 2017 NMPP rezultatais.
Įgyvendinimo laikotarpis24 mėn.  (2018–2019 m.)
Projekto vertė Eur114 806,83
Iš jų: 
– parama (nurodyti programą) Eur112 510,69 ES fondų lėšos2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ pagal priemonę  Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“
– Valstybės biudžeto lėšos Eur 
– Savivaldybės lėšos Eur2296,14
– Kitos lėšos Eur 
Projekto vykdytojasKlaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriaiGargždų „Minijos“ progimnazija, Dituvos, Endriejavo, Kretingalės, Lapių pagrindinės mokyklos.
Kontaktinis asmuoŠvietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė (8 46) 452054
Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-20 02:39:29

Veiklos sritys