Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis

Projekto pavadinimasPriekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra
Projekto Nr.08.1.1-CPVA-R-407-31-0008
TikslasPagerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir paslaugų kokybę Klaipėdos rajono savivaldybėje, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms – asmenims su fizine negalia (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią).
UždaviniaiDienos centrui reikalingos infrastruktūros sukūrimas.
Planuojamos/įvykdytos projekto veiklosPriekulės socialinių paslaugų centro šalia esančio pastato kapitalinis remontas pritaikant socialinių paslaugų teikimui, įrangos ir baldų įsigijimas ir tikslinės transporto priemonės įsigijimas.
Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultataiBus sudarytos sąlygos pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bei užtikrinant aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms – neįgaliems asmenims. Atlikus pastato kapitalinį remontą projekto tikslinės grupės asmenims – asmenims su fizine negalia – bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos, bus skatinamas jų  savarankiškumas, užtikrinamas turiningas laisvalaikis bei jauki kasdienė aplinka. Taip pat bus praplėsta teikiama dienos centro paslaugų pasiūla, sudarytos patogios sąlygos atvykti ir užsiimti veiklomis asmenims, turintiems fizinę negalią.
Įgyvendinimo laikotarpis2020-04-09/2020-09-30
Projekto vertė Eur689 578,69 Eur
Iš jų: 
– parama (nurodyti programą) Eur382 266,70 (Europos regioninės plėtros fondas)
– Valstybės biudžeto lėšos Eur
– Savivaldybės lėšos Eur307 311,99
– Kitos lėšos Eur
Projekto vykdytojasKlaipėdos rajono savivaldybė
Projekto partneriaiPriekulės socialinių paslaugų centras
Kontaktinis asmuoAistė Daukantienė
Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-20 02:29:13

Veiklos sritys