Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone

Projekto pavadinimasSveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone
Projekto Nr.08.4.2-ESFA-R-630-31-0006
TikslasMažinti sveikatos netolygumus Klaipėdos rajone, gerinant tikslinės grupėms sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę, didinant jų sveikatos raštingumo lygį ir skatinant sveiką senėjimą
Uždaviniai– Padidinti vaikų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikos elgsenos pokyčius organizuojant sveikatos ugdymo priemones;-  Padidinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatos raštingumo lygį bei skatinti sveiką senėjimą organizuojant sveikatos ugdymo priemones.
Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos– Vaikų sveikatos ugdymas ir elgsenos formavimas;-  Vyresnio amžiaus asmenų fizinės ir psichinės sveikatos gerinimo programos vykdymas.
Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultataiProjektas prisidės prie socialinės įtraukties ir kovos su skurdu, mokant žmones sveikos gyvensenos, nuo kurios priklauso ir žmonių ekonominės, socialinės gyvenimo sąlygos. Šis projektas nukreiptas į pagrindines tikslines grupes: vaikus, vyresnio amžiaus gyventojus.Projekto metu bus vykdomos sveikatos ugdymo priemonės – tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai ir konkursai.Planuojami projekto rezultatai ir nauda: šiuo projektu siekiama didinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas ir sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą naudojantis mokslo pagrįstomis priemonėmis.
Įgyvendinimo laikotarpis2018-08-09 – 2020-08-09 
Projekto vertė Eur165.062,52
Iš jų: 
– parama (nurodyti programą) Eur140.303,13
– Valstybės biudžeto lėšos Eur12.379,69
– Savivaldybės lėšos Eur12.379,69
– Kitos lėšos Eur
Projekto vykdytojasKlaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Projekto partneriai
Kontaktinis asmuoKlaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė, tel. 865540839, el. p. [email protected]
Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-20 02:36:45

Veiklos sritys