Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto pavadinimasMokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Projekto Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001
TikslasDidinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą
UždaviniaiModernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką
Planuojamos/įvykdytos projekto veiklosGamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
Gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y.  pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.
Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultataiĮgyvendinus projektą, bus įsigytos mokymo priemonės ir įranga 13-ai rajono mokyklų, pagerintos mokymosi sąlygos apie 3340 mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas. Projekto metu parengtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo metodikos padės taikyti  įsigytas mokymosi priemones ir įrangą atliekant tiriamuosius darbus, siekiant modernizuoti ne tik mokymo(si) aplinką, bet ir visą ugdymo procesą
Įgyvendinimo laikotarpis28 mėn. (2017 m. kovo 22 d.–2019 m. liepos 22 d.)
Projekto vertė Eur6 950 880,43 eurų
Iš jų:Savivaldybė gavo prekių už 121 549,45 eurų
– parama (nurodyti programą) Eur2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonė „Švietimo prieinamumo didinimas“
– Valstybės biudžeto lėšos Eur 
– Savivaldybės lėšos Eur
– Kitos lėšos Eur
Projekto vykdytojasŠvietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
Projekto partneriaiKlaipėdos rajono savivaldybės administracija
Kontaktinis asmuoŠvietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė Jurevičienė, tel. (8 46) 45 23 46
Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-21 08:51:02

Veiklos sritys