Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis

Projekto pavadinimasGyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis! (angl. Life in clean environment – a better future!)
Projekto Nr.LLI-303
Tikslasišspręsti su apleistomis teritorijomis susijusias problemas Kurzemesregione Latvijoje ir keliuose Lietuvos regionuose. Kartu su partneriais siekiama darniai ir efektyviai naudojant išteklius atkurti apleistas savivaldybėms priklausančias teritorijas. Tai sudarys akivaizdžią ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę naudą vietos bendruomenėms.
Uždaviniai1) suteikti įvairią ir patrauklią aplinką namų ūkiams ir įmonėms; 2) panaikinti užterštas vietos; 3) sukurti, išplatinti geruosius apleistų teritorijų vystymo pavyzdžius; 4) įgauti žinių ir patirties, kaip tvarkyti apleistas ir užterštas teritorijas.
Planuojamos/įvykdytos projekto veiklosProjekto įgyvendinimo laikotarpiu bus siekiama įgauti žinių ir patirties tvarkant apleistas ir užterštas teritorijas. Pagrindinė Klaipėdos rajono savivaldybės projekto metu įgyvendinama veikla – Gargždų karjerų teritorijos sutvarkymo projekto parengimas.
Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai1)  sutvarkytos apleistos teritorijos partnerių savivaldybėse; 2) atliktas inovatyvus ir profesionalus apleistų teritorijų planavimas; 3) projektas prisidės prie kokybinės apleistų teritorijų plėtros ateityje.  
Įgyvendinimo laikotarpis2018-2020
Projekto vertė EurBendra: 1 046 494.81
Klaipėdos rajono savivaldybės dalis: 54 175.95
Iš jų: 
– parama (nurodyti programą) Eur2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos Programa. Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant (angl. Sustainable and clean environment through cooperation).
Bendra suma: 889 520.56
 Klaipėdos rajono savivaldybės dalis:  46 049.55
– Valstybės biudžeto lėšos Eur
– Savivaldybės lėšos EurBendras partnerių prisidėjimas:  156 974.25
Klaipėdos rajono savivaldybės dalis:  8 126.40
– Kitos lėšos Eur
Projekto vykdytojasKurzemes plānošanas reģions (angl.  Kurzeme planning region), Latvija
Projekto partneriaiKurzemes plānošanas reģions,  Kuldīgas novada pašvaldība,  Skrundas
Novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Kauno miesto savivaldybės administracija,  Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra,  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija,  Telšių rajono savivaldybės administracija,  Saldus novada pašvaldība.
Kontaktinis asmuoRasa Deimantė Grubliauskytė. Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus patarėja.
Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-29 09:17:09

Veiklos sritys