Humanitarinę ir socialinę pagalbą visos šalies gyventojams teikiantis, įvairias akcijas vykdantis Lietuvos Raudonasis Kryžius ieško būdų įsitvirtinti ir Klaipėdos rajone.

Į Savivaldybę atvykusi Klaipėdos skyriaus vadovė Jolanta Jonikienė drauge su meru Broniumi Markausku ir mero pavaduotoja Ligita Liutikiene šiandien aptarė organizacijos plėtros galimybes rajone.

Pasak vadovės, itin trūkstant patalpų Klaipėdoje, dairomasi ir į kitas savivaldybes. Projektinėmis lėšomis visoje Lietuvoje planuojama įgyvendinti bendruomenių pasirengimo nelaimėms programą. Jos tikslas – visose savivaldybėse tarp bendruomenių parengti savanorius, kurie padėtų nelaimės ištiktiems gyventojams greitai, efektyviai ir koordinuotai spręsti kilusias problemas.

Tačiau tam būtina turėti patalpas. Pasak mero B. Markausko, noras plėstis – sveikintinas, organizacijos atėjimas į rajoną būtų naudingas gyventojams, todėl tikrai bus bandoma ieškoti tinkamų variantų.

Pristatydama organizacijos veiklas skyriaus vadovė minėjo, kad daugiau kaip 2 tūkstančiai Klaipėdos rajono gyventojų dalyvavo pirmosios pagalbos įgūdžių mokymuose. Jie nemokamai teikiami senjorams, studentams, vaikams, neįgaliesiems ir kitoms socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms.

Raudonajam Kryžiui šiuo metu itin trūksta ir sandėliavimo patalpų. Įvairios medicininės, higienos ir kitokios priemonės laikomos Kaune, tad prireikus pagalbos čia ir dabar, tenka spręsti su logistika susijusius klausimus ir pagalbos teikimas užtrunka. Tad aptarta ir galimybė visoje rajono teritorijoje paieškoti šiam tikslui skirtos erdvės.