Klaipėdos rajonas ir miestas žengia pirmuosius žingsnius tvarios plėtros link. Bendradarbiaujant abiem savivaldybėms, rengiama Tvarios Klaipėdos miesto plėtros strategija, apimanti ne tik miesto, bet ir rajono teritoriją. Strategiją dar turės patvirtinti miesto ir rajono savivaldybių tarybos. Tai atvers kelią tvariai miesto bei palei jį išsidėsčiusių rajono teritorijų plėtrai gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos fondų investicijų programos. Numatoma paramos suma – ne mažiau kaip 36,7 mln. eurų.

Strategija bus įgyvendinama miesto ir su juo besiribojančioje Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijoje. Pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas subalansuotai teritorijų plėtrai.

Bendras strategijoje numatomas miesto ir priemiesčio teritorijos plotas užima 141,61 kv. km, iš kurių 98 kv. km sudaro Klaipėdos miestas, 43,61 kv. km sudaro Klaipėdos rajono teritorija.

Atlikus teritorijos analizę buvo nustatyti teritorijos poreikiai (uždaviniai):

1. Užtikrinti viešųjų paslaugų tolygų ir efektyvų išdėstymą ir prieinamumą Klaipėdos miesto ir priemiesčio gyventojams.

Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomi tokie projektai

Klaipėdos rajone

Viešosios infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti ikimokyklinio ugdymo ir viešųjų paslaugų trūkumą Sendvario sen.

Klaipėdos rajone investicijos pasieks sparčiausiai augančią seniūniją – Sendvarį. Mazūriškiuose jau projektuojamas ir bus statomas visiškai naujas 150–ies vietų darželis. Darželyje bus aktų salė, patalpos sportui, kabinetai. Taip pat patalpos sensoriniam kambariui, papildomam vaikų ugdymui, kaip dailės, teatro ar konstravimo kambarys. Bus sutvarkyta ir aplinka – įrengti pėsčiųjų takai, mažoji architektūra bei vaikų erdvės. Įstaigoje veiks 2 grupės lopšelio amžiaus (2–3 m.) vaikams bei 6 grupės, kuriose bus ugdomi 3–6 m. ikimokyklinukai ar priešmokyklinukai. Naujas darželis Juodžemių g. 29, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. duris turėtų atverti 2025 m.

Taip pat regioninėmis lėšomis bus sutvarkyta visa infrastruktūra, kuri reikalinga ne tik būsimam darželiui, bet ir Agilos gatvėje pradėtam statyti daugiafunkciam centrui, kuriame taip pat įsikurs 230 vietų darželis bei 550-ies vietų pagrindinė mokykla su sporto ir kultūros erdvėmis ne tik vaikams, bet ir bendruomenei. Atsiras pėsčiųjų ir dviračių takai Šilelių, Jurgaičių, Juodžemių gatvėse bei Agilos g. atkarpoje nuo Ežero iki Smeltaitės gatvės.

Projekto terminas: 2025–2029 m. Vertė 8 911 093 Eur, iš jų 7 574 428 Eur ES lėšos.

Klaipėdos mieste

Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

Klaipėdos miesto pirminės sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis naudojasi tiek miesto, tiek rajono gyventojai. Siekiant gerinti paslaugų prieinamumą, stiprinti integruotą požiūrį į asmens sveikatos priežiūrą, Klaipėdos mieste kuriamas sveikatos centras funkcinio bendradarbiavimo būdu. Veikloje dalyvauja ir VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika. Siekiant padidinti paslaugų kokybę ir prieinamumą, planuojama efektyvesniam naudojimui pritaikyti poliklinikos patalpas (Taikos pr. 76, Klaipėda).

Projekto terminas: 2026–2028 metai. Vertė 12 481 952 Eur, iš jų 10 609 659 Eur ES lėšos.

Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ filialo „Boružėlė“ pastatą

Augant jaunų šeimų skaičiui centrinėje miesto dalyje, planuojama spręsti ikimokyklinio ugdymo vietų trūkumą ir modernizuoti patrauklioje miesto vietoje esančio Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ „Boružėlės“ skyriaus (Danės g. 29, Klaipėda) patalpas, papildomai įrengiant ne mažiau kaip 80 ugdymo vietų.

Projekto terminas: 2025-2028 m. Vertė 6 072 696 Eur, iš jų 5 161 791 Eur ES lėšos.

2. Mažinti aplinkos taršą ir kurti tvarią aplinką, panaudojant viešųjų erdvių potencialą.

Numatomi projektai:

Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage

Vykstant sparčiai urbanizacijai, išsaugotos viešosios erdvės įgyja vis didesnę vertę, jose galima sukurti infrastruktūrą, atitinkančią šiuolaikinius reikalavimus ir gyventojų poreikius. Viena tokių – Šiaurės rago skvero teritorija, kurią galima atgaivinti, pritaikyti gyventojų laisvalaikiui. Konsultuojantis su visuomene 2022 m. parengta galimybių studija, kurią inicijavo UAB „Memelio miestas“, įvyko architektūrinis konkursas, šiuo metu rengiamas techninis projektas. Teritorijoje planuojama įrengti erdvę renginiams, atnaujinti bei įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, želdynus, apšvietimą.

Projekto terminas: 2025-2029 m. Vertė 7 000 000, iš jų 5 950 000 ES lėšos.

Urbanizuotos teritorijos humanizavimas, įrengiant parką palei Šilutės plentą

Planuojamas sutvarkyti želdynas yra pietrytinėje Klaipėdos miesto dalyje. Tai sovietmečiu suplanuoto gyvenamojo rajono prieigos, labiausiai urbanizuota ir mažiausiai vertingų želdinių turinti vieta mieste, kenčianti nuo triukšmo ir taršos.

Teritorijoje planuojama įrengti laisvalaikio erdvę gyventojams: sutvarkyti želdyną, įrengti takus pėstiesiems ir dviratininkams, suoliukus, paspirtukų ir dviračių stovus, šiukšliadėžes, vandens fontanėlius, informacinius stendus, sporto aikšteles, žaidimų įrenginius, apšvietimą. 2022 m. įvyko projekto idėjos  konkursas, šiuo metu baigiamas rengti techninis projektas.

Projekto terminas: 2025-2028 m. Vertė 2 888 235 Eur, iš jų 2 455 000 Eur ES lėšos.

Turgaus aikštės su prieigomis atgaivinimas

Turgaus teritorijoje esama infrastruktūra susidėvėjusi, nepatraukli, kelia nepatogumų specialių judėjimo poreikių turintiems asmenims, šios vietos potencialas neišnaudojamas.

Įgyvendinant projektą bus atgaivinta Senojo turgaus aikštė: bus pakeista aikštės danga, įrengti bei atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas, želdynai. Šiuo metu rengiamas techninis projektas.

Projekto terminas: 2025-2029 m. Vertė 3 315 509 Eur, iš jų 2 818 183 Eur ES lėšos.

Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiatiksliam naudojimui

Teritoriją prie Vasaros koncertų estrados numatoma pritaikyti daugiatiksliam naudojimui – neformaliajam švietimui, visuomenės sveikatinimo funkcijoms, įrengiant aktyvaus laisvalaikio, pramogų, rekreacijos zonas. Dešinėje estrados pusėje siūloma įrengti aktyvią poilsio zoną, šalia pagrindinio tako – vaikų žaidimo aikštelę, lauko kavinę, numatyta rekonstruoti ir pagrindinį taką. Siūlomi sprendiniai leis išsaugoti čia augančius medžius.

Po estrados koncertine dalimi planuojamos atviros jaunimo erdvės, kurių įrengimas būtų finansuojamas iš regionui skirtų lėšų socialinei sričiai.

Projekto terminas: 2025-2029 m. Vertė 2 500 000 Eur, iš jų 2 125 000 Eur ES lėšos.

Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas Klaipėdos mieste (Taikos pr. ir Šilutės pl.)

Kompleksiškas Taikos pr.–Tiltų g.–Herkaus Manto g.–Liepojos g. ruožo sutvarkymas bei kompleksiškas Šilutės pl. ruožo nuo Baltijos pr. iki Smiltelės g. sutvarkymas, įskaitant šviesoforų valdymą, dviračių ir pėsčiųjų takus, šaligatvių dangas, nuovažas, apšvietimą.

Projekto terminas: 2025-2029 m. Vertė 25 695 292 Eur, iš jų 17 152 172 Eur ES lėšos.

Gyventojai rengiamai strategijai gali teikti pasiūlymus ir pastabas. Kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus patarėją Vitaliją Kazlauskienę tel. +370 622 35 136, el. p. [email protected] arba vyriausiąją specialistę Dainora Burniauskienę tel. +370 671 97 996, el. p. [email protected].

Su Tvarios Klaipėdos miesto plėtros strategijos projektu galima susipažinti čia:

TVARIOS KLAIPĖDOS MIESTO PLĖTROS 2023–2029 METŲ STRATEGIJA

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS