Informuojame, kad nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 1 d. planuojamos Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės pratybos Kairių poligone, kuriose bus vykdomas šaudymas iš 155 mm haubicų „PzH2000“ į jūrinį taikinių rajoną.

Kovinio šaudymo pratybos bus vykdomos dienos metu nuo 9.00 val. iki 22.00 val., nakties metu koviniai šaudymai nenumatyti. Pratybose reikalingos radijo retransliatoriaus pozicijos Kuršių Nerijoje radijo ryšio užtikrinimui.

Užtikrinama, kad pratybų rajone metu bus laikomasi gamtos apsaugos taisyklių, transporto priemonės judės tik keliais, civilių kasdienė veikla nebus trikdoma.