Klaipėdos rajono savivaldybė jau pasirašė sutartį dėl Karaliaus Vilhelmo kanalo kultūros paveldo statinio – Lankupių šliuzo tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo. Tai dar vienas žingsnis, padėsiantis atgaivinti unikalų istorinį kanalą.

Pirmiausia bus atliktas išsamus Minijos upės dugno ištyrimas, taip pat kiti geologiniai, istoriniai, inžineriniai ir architektūriniai tyrimai. Vėliau tyrimų pagrindu bus rengiamas projektas darbams atlikti. Į Kultūros vertybių registrą įtrauktas unikalus statinys bus pradėtas tvarkyti parengus dokumentaciją.

Parengus darbų projektą bus tvirtinamos medinės, gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos – vartai, šliuzo priežiūros tilteliai, jų turėklai.

Įrengus elektros instaliaciją, bus galima atkurti viršutinių ir apatinių šliuzo vartų atidarymo ir uždarymo mechanizmus. Bus tvarkomi ir vandens lygio reguliavimo mechanizmai, sklendės, krumpliaračiai, kuriuos per ilgą laiką paveikė korozija.

Planuojama sutvarkyti ir kanalo šlaitus – pašalinti šlaitų eroziją sukeliančius krūmynus, kelmus su šaknimis.

Trišalė projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutartis, gavus valstybės finansavimą, pasirašyta tarp Kultūros infrastruktūros centro, Klaipėdos rajono savivaldybės ir UAB „Hidroterra“. Bendra visų projektavimo darbų vertė – kiek daugiau nei 96 tūkstančiai eurų.

Norima sutvarkyti ir Veiviržėnų piliakalnį

Savivaldybė taip pat jau yra pateikusi paraišką Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl Veiviržėnų (Vilkių) piliakalnio su papiliu archeologinių tyrimų ir tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbų finansavimo. Valstybės biudžeto lėšomis prašoma finansuoti 70 procentų darbams atlikti reikalingos sumos.