Kasdien dešimtys Savivaldybės darbuotojų prisideda prie Klaipėdos rajone vykstančių pokyčių. Politikų paskirstytos lėšos ir nubrėžti prioritetai įgyvendinami būtent darbuotojų darbo dėka – tvarkoma infrastruktūra, kyla darželiai, renovuojami kultūros centrai, tvarkomos viešosios miestelių ir gyvenviečių erdvės, užtikrinamos kokybiškos paslaugos gyventojams.

Per pastaruosius kelerius metus Klaipėdos rajono biudžetas augo itin sparčiai, šiemet jis siekia daugiau nei  123 mln. eurų. Didesnės lėšos lemia ir išaugusį projektų,  ir darbų kiekį bei leidžia spręsti daugiau problemų, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę užtikrinant paslaugų plėtrą. Tai ir nemenkas iššūkis Savivaldybės darbuotojams. Turi būti užtikrinta ir darbų sparta, ir kokybė.  

Tam, kad to būtų pasiekta, jau prieš porą metų Savivaldybėje pradėti diegti ir vadybos metodai, kurie taikomi versle. Vienas jų – projektinis valdymas. Šiuo metu tokiu būdu yra įgyvendinama net 11 stambių projektų – nuo naujų darželių ir mokyklų iki Gargždų miesto centrinės dalies pertvarkymo ar baseino ir modernios sporto salės statybų.

Tačiau daugybė įvairiausių projektų įgyvendinami ir kitais būdais. Administracija vykdo europinius, paveldosauginius projektus, prisideda prie bendruomenių ar valstybės įstaigų įgyvendinamų projektų. Darbai irgi įvairiausi – nuo pastatų ar objektų renovacijos, remonto iki naujų statybos ar, pavyzdžiui vadinamųjų minkštųjų projektų, kai kuriamos naujos kokybiškos paslaugos, planai ar koncepcijos. Prie viso to dirba daugybė skirtingų sričių specialistų, kurie kasdien, pasitelkdami savo kompetencijas, rūpinasi ir stengiasi, kad visi projektai vyktų sklandžiai.  

Savivaldybėje stengiamės užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas jaustųsi išgirstas ir vertinamas. Jau visai netrukus pasirašysime ir naują kolektyvinę sutartį su darbuotojų profesine sąjunga. Džiaugiuosi, kad man būnant Administracijos direktoriumi nekilo jokių problemų ją derinant. Gerbiu darbuotojų norą burtis ir kartu spręsti jiems kylančias problemas. Mano durys jiems visuomet atviros.

Tačiau, nepaisant visko, Administracijos specialistams kasdien tenka susidurti ir su įtemptomis situacijomis. Kad ir vis dar vyraujantis klaidingas visuomenės požiūris, jog dirbantys Savivaldybėje nieko neveikia, ar besikeičianti politinė situacija, skirtingų interesų derinimas, siekiant vieno tikslo – naudos visuomenei.

Manau, kad tiek man, tiek Klaipėdos rajono gyventojams svarbiausia, kad visi suplanuoti darbai vyktų sklandžiai. Šių metų pradžioje Taryba patvirtino Savivaldybės biudžetą metams bei Strateginį veiklos planą ateinantiems trejiems metams. Tad gairės jau nubrėžtos, darbų suplanuota tikrai daug ir Administracijai reikės sutelkti jėgas bei suremti pečius, kad viskas vyktų sklandžiai ir gyventojai pajustų realius pokyčius. Būtent nuo jų ir priklauso rajone vykdomų projektų sėkmė.

Mano kaip Administracijos vadovo pagrindinis siekis, kad komanda dirbtų sutelktai, kad jie būtų ramūs, kad jiems nebūtų trukdoma, o kaip tik – jais pasitikima ir leidžiama kūrybiškai spręsti kylančias problemas, ieškoti išeičių. Ne kartą sakiau, kad Savivaldybėje dirba tikrieji šio krašto patriotai, tad šiandien esu tikras, kad jų dėka suplanuoti darbai nesustos, projektai bus vykdomi ir toliau, o Klaipėdos rajono gyventojai galės džiaugtis besikeičiančiu ir gražėjančiu rajonu.