Klaipėdos rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111103732, skelbia atvirą konkursą viešo nuomos konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki privatizavimo, išnuomoti Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą – 82,0 kv. m ploto parduotuvės patalpas su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 1-1 (1/2 iš 3,6 kv. m), unikalus Nr. 4400-2135-6954:2464, esančias Tauro g. 1-8, Kalotės kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, pradinė nuomos kaina – 1,41 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant kitam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito  mėnesio 20 dienos. Nesumokėjus nuompinigių nustatytu laiku, mokami 0,05 procento delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių  sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Nuomotojas įsipareigoja per 10 dienų po sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal Perdavimo ir priėmimo aktą.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atvirame konkurse, registruojami nuo 2023 m. spalio 16 d. 800 iki 2023 m. spalio 25 d. 1700 val., voką su pasiūlymu prašome atnešti į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio 301 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždų m. Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas 346,86 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108). Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

   5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

   6. asmens dokumento ar juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopijos.

  Siūlomą nuomoti turtą bus galima apžiūrėti 2023-10-11 8.00-17.00 val., 2023-10-12 8.00-17.00 val. Esant reikalingumui kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kretingalės seniūnijos seniūną Žigintą Narmontą, tel. 8 686 80585, el. p. [email protected].

Komisijos posėdis vyks Gargžduose, Klaipėdos g. 2-301 kab. 2023 m. spalio 26 d. 930 val.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistę Eglę Jasienę, tel. (8 610) 36606.