Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda įvairios paskirties patalpas.

Žadeikių, Smilgynų ir Medsėdžių kaimuose parduodama:

  • Negyvenamoji patalpa – Kultūros namai su prekybos patalpomis, žymimos plane nuo R-1 iki R-9, nuo R1-1 iki R1-3, nuo 1-3 iki 1-15, nuo 2-1 iki 2-15, 2-6a (unikalus numeris 5597-5021-0010:0002), paskirtis – kultūros, bendras plotas 745,94 kv. m, Liepos g. 6, Žadeikių k., Endriejavo sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5597-5021-0010, žymėjimas plane 1C2p. Pradinė kaina – 20 726 Eur. Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val. iki 2024-02-29 15.00 val.) į Veiviržėnų seniūnę Editą Sluckienė, tel. (8 46)  45 92 44,  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. [email protected].
  • Negyvenamoji patalpa – Parduotuvė (unikalus numeris 5596-8013-4016:0004),  paskirtis – prekybos, bendras plotas 39,03 kv. m, Smilgynų g. 2A-4, Smilgynų k., Dauparų–Kvietinių sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5596-8013-4016, žymėjimas plane 1A2p. Pradinė kaina – 3 150 Eur. Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val. iki 2024-02-29 15.00 val.) į Dauparų–Kvietinių seniūną Edgarą Kuturį, tel. (8 46)  46 62 91,  mob. tel. 8 673 28 980, el. p. [email protected].
  • Butas/Patalpa – Butas (unikalus numeris 4400-0520-8295:2043), paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 39,94 kv. m, Stirbių g. 29-2, Medsėdžių k., Dovilų sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas unikalus numeris 5596-6006-8011, žymėjimas plane 1A2p, , ¼ dalis Pastato – sandėlis, unikalus numeris 5596-6006-8022, užstatytas plotas 84 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 4400-0520-8295:2043). Pradinė kaina – 7 200 Eur. Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val. iki 2024-02-29 15.00 val.) į Dovilų seniūnę Nijolę Ilginienę, mob. tel. 8 612 46 269, el. p. [email protected].

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): nuo 2024-03-04 00:00:00 val. iki 2024-03-07 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-03-12  9:00 val.,  pabaiga: 2024-03-13 13:59 val.

Mikužių, Peskojų ir Kalotės kaimuose parduodama:

  • Negyvenamoji patalpa – Mokyklos patalpos (unikalus numeris 5595-9004-9015:0002),  paskirtis – mokslo, bendras plotas 426,05 kv. m, patalpos žymimos 1-1, nuo 1-3 iki 1-11, nuo 2-1 iki 2-7, Mikužių g. 31, Mikužių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5595-9004-9015 žymėjimas plane 1C2p. Pradinė kaina – 33 000 Eur. Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val. iki 2024-02-29 15.00 val.) į Veiviržėnų seniūnę Editą Sluckienė, tel. (8 46)  45 92 44,  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. [email protected].
  • Butas/Patalpa – Butas (unikalus numeris 5593-0008-8018:0009),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 20,67 kv. m, Rąžės g. 2-8, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5593-0008-8018, žymėjimas plane 1A1p. Pradinė kaina – 7 200 Eur. Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val. iki 2024-03-15 15.00 val.) į Sendvario seniūnę  Kariną Novikovą, tel. (8 46) 44 64 31, mob. tel. 8 612 46 276,  el. p. [email protected].
  • Butas/Patalpa – Butas (unikalus numeris 5593-0008-8018:0010),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 20,67 kv. m, Rąžės g. 2-9, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5593-0008-8018, žymėjimas plane 1A1p. Pradinė kaina – 13 500 Eur. Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val. iki 2024-03-15 15.00 val.) į Sendvario seniūnę  Kariną Novikovą, tel.  (8 46) 44 64 31, mob. tel. 8 612 46 276, el. p. [email protected].
  • Negyvenamoji patalpa – Parduotuvė (unikalus numeris 4400-2135-6954:2464),  paskirtis – prekybos, bendras plotas 82 kv. m, su bendro naudojimo patalpa pažymėta: 1-1 (1/2 iš 3,6 kv. m.), Tauro g. 1-8, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5592-0004-2015, žymėjimas plane 1A1p. Pradinė kaina – 41 000 Eur. Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val. iki 2024-03-15 15.00 val.) į Sendvario seniūnę  Kariną Novikovą, tel.  (8 46) 44 64 31, mob. tel. 8 612 46 276, el. p. [email protected].
  • Negyvenamoji patalpa – Parduotuvė (unikalus numeris 4400-2135-6965:2465),  paskirtis – prekybos, bendras plotas 113,28 kv. m, Tauro g. 1-10, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5592-0004-2015, žymėjimas plane 1A1p. Pradinė kaina – 49 000 Eur. Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val. iki 2024-03-15 15.00 val.) į Sendvario seniūnę  Kariną Novikovą, tel. (8 46) 44 64 31, mob. tel. 8 612 46 276, el. p. [email protected].
  • Negyvenamoji patalpa – Biblioteka (unikalus numeris 4400-2135-6987:2466),  paskirtis – kultūros, bendras plotas 93,13 kv. m, Tauro g. 1-11, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5592-0004-2015, žymėjimas plane 1A1p. Pradinė kaina – 40 000 Eur. Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val. iki 2024-03-15 15.00 val.) į Sendvario seniūnę  Kariną Novikovą, tel. (8 46) 44 64 31, mob. tel. 8 612 46 276, el. p. [email protected].

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): nuo 2024-03-18  00:00:00 val. iki 2024-03-21 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-03-25  9:00 val., pabaiga 2024-03-26 13:59 val.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt–Skelbimai–Skelbimai.