Smulkiojo verslo rėmimo programos ataskaita apie 2019 m. pareiškėjams skirtą paramą

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS

VERTINIMO KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

BIUDŽETAS – 20 000,00 EURŲ, PANAUDOTA – 20 000,00 EURŲ

Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo programos vertinimo komisija (sudaryta 2019 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimu Nr. T11-150). Komisijos pirmininkė – Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Balnionienė.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 4 posėdžiai, kurių metu išnagrinėti 7 klausimai, priimti 36 nutarimai bei pakeisti programos nuostatai. Nuostatų keitimo esmė – atsižvelgti į VšĮ „Versli Lietuva“ rekomendaciją, skiriamą finansinę paramą orientuoti tik smulkiojo verslo rėmimui, pakeičiant programos nuostatų pavadinimą iš „Klaipėdos rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų“ į  „Klaipėdos rajono smulkiojo verslo rėmimo programos nuostatus“. Be to pakeistuose nuostatuose plačiau aprašytos remiamos išlaidų sritys, praplėstas paramos skyrimo prioritetų sąrašas,  atsisakyta neaktualių kompensuojamų išlaidų sričių bei nuostatai papildyti neremtinų veiklų sąrašu.

 Per 2019 m. buvo gauta 21 paraiška dėl dalinio išlaidų finansavimo pagal Klaipėdos rajono savivaldybės SVV plėtros programą bei pasirašyta 14 paramos skyrimo sutarčių, kurių bendra vertė – 10 000 Eur. Daugiausia dalinio finansavimo buvo prašoma pagal Programos 15.3. punktą „Paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti“.

Panaudojant 2019 m. SVV plėtros programos vykdymui numatytas lėšas, buvo organizuotas verslo idėjų konkursas „Verslumo manija“. Šis konkursas sulaukė didelio susidomėjimo, kuriame dalyvavo virš 30 Klaipėdos rajono gyventojų. Konkurso nugalėtojų piniginiams prizams buvo panaudota 10 000 Eur Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 m. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimui numatytų lėšų. Pirmąją vietą ir 5 tūkst. Eurų prizą laimėjo Sandra Venckutė-Gailiušienė už „Šeimos studijos“ studijos įkūrimo idėją, kur jaukioje aplinkoje vyktų užsiėmimai nėščioms moterims ir tėveliams. Antroji vieta ir 3000 eurų vertės prizas atiteko Astai Marcinkevičai, sumaniusiai namuose įsirengti sveikų kepinių kepyklėlę. Trečiąją vietą ir 2000 eurų prizą laimėjo Mindaugui Laučiui, pasaulio rinkai pasiūliusiam skaitmeninės liniuotės įrankį, juo galima greitai ir tiksliai apskaičiuoti pastato geometrijos parametrus iš brėžinio ar nuotraukos.

Nr.PareiškėjaiVeiklos aprašymasĮmonės ar individualios veiklos įregistravimo dataAtitinka prioritetusProjekto bendra vertė (prašoma pareiškėjo)/
Didžiausia galima paramos suma, Eur
Skirta parama pareiškėjui, Eur
ATITINKA 4 PRIORITETUS
1.Sandra Klimienė
(Individuali veikla pagal pažymą) 
Pagrindinė veikla – maitinimo iš prekybinio vagonėlio paslaugų teikimas Karklėje.

Projekto pavadinimas – neišvyk į užsienį, užsidirbk Lietuvoje, prie jūros.

Projekto tikslas – sukurti patrauklias darbo vietas moksleiviams, jaunimui. Pritraukti daugiau turistų sezono metu.

Projekte „Neišvyk į užsienį, užsidirbk Lietuvoje, prie jūros“ Karklėje yra sukurtos dvi darbo vietos jaunimui.

Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti darbo įrangai (kavos malimo mašina, kokteilinė) ir transporto priemonės pirkimui patirtas išlaidas – 1804,63 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 902,32 eurus.
2018-04-1818.1. labai maža įmonė (individuali veikla pagal pažymą)

18.3. kuriantiems verslą kaimo teritorijoje

18.5. jaunimui iki 29 m. (įdarbina jaunimą)

18.6. steigiantiems naujas darbo vietas, atsižvelgiant į jų skaičių (įdarbinti 2 asmenys – jaunimas)

Veikla vykdoma Karklėje.  
1804,63/
902,32
900,00
ATITINKA 3 PRIORITETUS
5.Sandra Venckutė-Gailiušienė
(Individuali veikla pagal pažymą)
Projekto pavadinimas – kūdikių ir vaikų iki 3 metų paslaugų ir užimtumo centro steigimas.

Projekto tikslas – tinkamai įrengti patalpas, kad būtų galima teikti paslaugas specialiai pritaikytas kūdikiams ir vaikams iki 3 metų.

Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti įrangos, inventoriaus ir darbo priemonių įsigijimui patirtas išlaidas – 2576,49 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 1288,25 eurus.

Pagal Nuostatų 15.7. punktą (paraišką pateikusio SVV nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos išlaidoms iš dalies kompensuoti pradedantiems verslininkams (pirmus 3 metus) iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau nei kaip 80 % visų dokumentais pagrįstų išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti patirtas nekilnojamojo turto nuomos išlaidas – 2371,43 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 1897,14 eurų.
2018-01-0118.1. labai maža įmonė (individuali veikla pagal pažymą)

18.2. pradedantiems savo veiklą

18.6. steigiantiems naujas darbo vietas, atsižvelgiant į jų skaičių (planuojamos įkurti 4 darbo vietos)

Veikla vykdoma Gargždų mieste.

Lankytojų skaičius per savaitę:
20 – pianino pamokos
10 – logopedo paslaugos
7 – iki 2 m. (užsiėmimai)

Planuojamos nuo 2019-09-01 teikti:
Psichologo paslaugos
Vaikų kirpyklos paslaugos
Masažai
Užsiėmimai nėščiosioms
4947,92/
3185,39
900,00
ATITINKA 3 PRIORITETUS
6.MB „Jauja“,
vadovė
Milda Lukoševičiūtė
Pagrindinė veikla – lietuviškų dirbinių namų interjero studija.

Projekto pavadinimas – internetinės parduotuvės įsteigimas ir plėtra Lietuvos bei užsienio rinkose.

Projekto tikslas – MB „Jauja“ užimamos rinkos plėtra užsienyje ir Lietuvoje, užtikrinant produkcijos aukštą kokybę, optimizuojant rinkodaros, internetinės prekybos, kainodaros formavimo kaštus.

Pagal Nuostatų 15.1. punktą (paraišką pateikusio SVV įregistravimo išlaidoms iš dalies padengti iki 10 % visų Programos lėšų vienam SVV, bet ne daugiau kaip iki 80 % tinkamų padengti išlaidų) prašoma kompensuoti įmonės registravimui patirtas išlaidas – 83,72 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 66,98 eurus.

Pagal Nuostatų 15.2. punktą (paraišką pateikusio SVV dalyvavimo parodose, konferencijose, mokymuose išlaidoms iš dalies padengti iki 10 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 80 % tinkamų padengti išlaidų) prašoma kompensuoti dalyvavimo mokymuose (skaitmeninės rinkodaros, e-prekybos, Instagram, fotografijos mokymai) patirtas išlaidas – 872,93 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 698,34 eurus.

Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti įrangos ir darbo priemonių (lazerinis spausdintuvas, kasos aparatas, kompiuteris, e-parduotuvės mokestis) įsigijimo išlaidas – 1403,83 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 701,91 eurą.

Pagal Nuostatų 15.5. punktą (paraišką pateikusio SVV verslo informaciniams ir Klaipėdos rajono savivaldybės įvaizdį formuojančių leidinių išleidimo išlaidoms iš dalies finansuoti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau nei  kaip 80 % visų dokumentais pagrįstų išlaidų) prašoma kompensuoti verslo informacinių leidinių (skrajučių) išleidimui patirtas išlaidas – 171,00 euras deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 136,80 eurų.
2018-04-0618.1. labai maža įmonė (individuali veikla pagal pažymą)

18.2. pradedantiems savo veiklą

18.3. kuriantiems verslą kaimo teritorijoje (verslas veikia kaimo teritorijoje – Karklėje)  
2531,48/
1604,03
900,00
ATITINKA 3 PRIORITETUS
7.UAB „Delta techniniai sprendimai“,
direktorius
Antanas Lukauskas
Pagrindinė veikla – pramonės įrengimų projektavimas, priežiūra, aptarnavimas ir personalo mokymai.

Projekto pavadinimas – UAB „Delta techniniai sprendimai“ steigimas ir plėtra.

Projekto tikslas – Įsigyti veiklai reikalingos įrangos ir darbo priemonių ir įdarbinti kvalifikuotus darbuotojus bei didinti konkurencingumą rinkoje.Šiuo metu jau yra sukurtos 6 darbo vietos.

Pagal Nuostatų 15.2. punktą (paraišką pateikusio SVV dalyvavimo parodose, konferencijose, mokymuose išlaidoms iš dalies padengti iki 10 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 80 % tinkamų padengti išlaidų) prašoma kompensuoti dalyvavimo darbų saugos mokymuose patirtas išlaidas – 149,50 eurų deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 119,60 eurų.

Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti įrangos (kompiuterinė įranga, spausdintuvas, metalo apdirbimo mašinos) bei transporto priemonės įsigijimo išlaidas – 5329,78 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 2664,89 eurus. 
2018-08-2018.1. labai maža įmonė

18.2. pradedantiems savo veiklą

18.6. steigiantiems naujas darbo vietas, atsižvelgiant į jų skaičių (įmonėje jau dirba 6 darbuotojai)

Paskutinio mėnesio (2019-04) vidutinis darbo užmokestis – 842,33 Eur

Veikla vykdoma Gargždų mieste
5479,28/
2784,49
900,00
ATITINKA 3 PRIORITETUS
8.MB „Ivosta“,
direktorė
Asta Marcinkeviča
Pagrindinė veikla – kavinė Gargždų mieste.

Projekto pavadinimas – kavinės kūrimas ir įrengimas

Projekto tikslas – įrengti ir įkurti kavinę Gargždų mieste.Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti kavinės įrangos (šaldymo vitrina, šaldytuvas, viryklė) ir darbo priemonių (maisto laikymo indai, virtuvės įrankiai) įsigijimui patirtas išlaidas – 2826,37 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 1413,19 eurų.       
2018-06-2118.1. labai maža įmonė

18.2. pradedantiems savo veiklą

18.6. steigiantiems naujas darbo vietas, atsižvelgiant į jų skaičių (įdarbintas jaunimas – 1 asmuo iki 29 m.)

Veikla vykdoma Gargždų mieste.SODRA:
„Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami“. 
2826,37/
1413,19 
900,00
ATITINKA 3 PRIORITETUS
9.Robertas Valutis
(Individuali veikla pagal pažymą)
Pagrindinė veikla – autoremonto paslaugų centro veikla.

Projekto pavadinimas – autoremonto paslaugų centro „Autovalis“ steigimas Agluonėnuose.

Projekto tikslas – kuo greičiau išvystyti automobilių aptarnavimo paslaugą Agluonėnų gyvenvietėje.Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti autoremonto įrangos įsigijimui patirtas išlaidas – 2841,11 eurų deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 1420,55 eurus.
2019-04-1818.1. labai maža įmonė

18.2. pradedantiems savo veiklą

18.3. kuriantiems verslą kaimo teritorijoje (veikla vykdoma Agluonėnų miestelyje)   
2841,11/
1420,55
900,00
ATITINKA 3 PRIORITETUS
10.UAB „Kavos pirklys“,
direktorius
Arnas Gudelis
Pagrindinė veikla – kavos gamyba (pupelių skrudinimas, malimas, pakavimas) ir prekyba

Projekto pavadinimas – UAB „Kavos pirklys“ gamybos pajėgumų didinimas.

Projekto tikslas – didinti produkcijos gamybos apimtis.Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti kavos skrudinimo įrangos įsigijimui patirtas išlaidas – 13000,00 eurų deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 6500,00 eurų.
2017-10-1818.1. labai maža įmonė

18.3. kuriantiems verslą kaimo teritorijoje

18.5. jaunimui iki 29 m.

Įmonėje dirba 2 darbuotojai (jaunimas iki 29 m.)

Veikla vykdoma Plikiuose. 
13000,00/
6500,00
SVV programos vykdymui 2019 m. numatyta 20000,00 eurų, o pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM), todėl maksimali kompensuojama suma negali viršyti 4000,00 Eurų.
900,00
ATITINKA 2 PRIORITETUS
12.Rasa Macienė
(Individuali veikla pagal pažymą) 
Pagrindinė veikla – rūbų kūrimas, siuvimas ir prekyba.

Projekto pavadinimas – rūbų dizaino studijos steigimas.

Projekto tikslas – kurti ir siūti rūbus, juos realizuoti prekybos vietoje bei internetu.Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti siuvimo įrangos (lygintuvai, siuvimo mašinos, papildomos siuvimo darbo priemonės) įsigijimui patirtas išlaidas – 3322,28 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 1661,14 eurų.

Pagal Nuostatų 15.7. punktą (paraišką pateikusio SVV nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos išlaidoms iš dalies kompensuoti pradedantiems verslininkams (pirmus 3 metus) iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau nei kaip 80 % visų dokumentais pagrįstų išlaidų) prašoma kompensuoti patalpų nuomai patirtas išlaidas – 1620,00 eurų deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 1296,00 eurus.
2018-06-1118.1. labai maža įmonė

18.2. pradedantiems savo veiklą

Veikla vykdoma Gargždų mieste. 
4942,28/
2957,14
500,00
ATITINKA 2 PRIORITETUS
13.MB „Brolanta“,
direktorius
Ernestas Košelevas
Pagrindinė veikla – vejos, žolės, sustabarėjusios žolės pjovimo bei teritorijos valymo paslaugos.

Projekto pavadinimas – aplinkos priežiūra.

Projekto tikslas – įmonės plėtra.

Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti įrangos (sodo traktoriuko) įsigijimo išlaidas – 14600,00 eurų deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 4000,00 eurus.
2017-11-13 18.1. labai maža įmonė

18.3. kuriantiems verslą kaimo teritorijoje (Ginduliai)

Veikla vykdoma (paslaugos teikiamos) visame Klaipėdos rajone.   
14600,00/
4000,00
SVV programos vykdymui 2019 m. numatyta 20000,00 eurų, o pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM), todėl maksimali kompensuojama suma negali viršyti 4000,00 Eurų.
500,00
ATITINKA 2 PRIORITETUS
14.UAB „Dimetris“,
direktorė
Rūta Laučienė
Pagrindinė veikla – statybos sąmatų skaičiavimai ir duomenų rengimas ekspertizėms.

Projekto pavadinimas – „Dimetris“

Projekto tikslas – kompiuterinės programos sukūrimas, kuri leidžia greičiau ir tiksliau atlikti statybos kiekių (perimetro, ploto, atstumo tarp analizuojamų elementų) apskaičiavimus, neturint jokių duomenų (turint tik nuotrauką). Programinės įrangos ,,Dimetris“ esmė yra ta, kad neturint tikslių duomenų t.y. turint tik nuotrauką, ar brėžinį be matmenų galima tiksliai ir greitai apskaičiuoti pastate reikalingą plotą, kuriame bus atliekamas remontas.

Pagal Nuostatų 15.2. punktą (paraišką pateikusio SVV dalyvavimo parodose, konferencijose, mokymuose išlaidoms iš dalies padengti iki 10 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 80 % tinkamų padengti išlaidų) prašoma kompensuoti dalyvavimui marketingo mokymuose, tarptautinėse statybų verslo parodose „Statyba 2019“ bei „Resta 2019“ ir BNI verslo rekomendacijų klubo konferencijoje patirtas išlaidas – 1859,41 euras deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 1487,53 eurus.

Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti įrangos (kompiuteriai bei programinė įranga) įsigijimui patirtas išlaidas – 2240,49 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 1120,25 eurus.
2018-11-1318.1. labai maža įmonė

18.3. kuriantiems verslą kaimo teritorijoje (Trušeliai)

Įmonės teikiamos paslaugos (sukurta programinė įranga) gali būti naudojama tiek Klaipėdos rajono, tiek visos Lietuvos teritorijoje.  
4099,90/
2607,78
500,00
ATITINKA 2 PRIORITETUS
16.Rūta Žutautienė
(Individuali veikla pagal pažymą)
Pagrindinė veikla – siuvimo paslaugų teikimas bei individualių drabužių kolekcijų kūrimas Kretingalės miestelyje.

Projekto pavadinimas – siuvimo paslaugų plėtra Kretingalės miestelyje.

Projekto tikslas – plėsti siuvimo paslaugų spektrą Kretingalės miestelyje.Pagal Nuostatų 15.2. punktą (paraišką pateikusio SVV dalyvavimo parodose, konferencijose, mokymuose išlaidoms iš dalies padengti iki 10 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 80 % tinkamų padengti išlaidų) prašoma kompensuoti už dalyvavimą mados verslo mokymuose patirtas išlaidas – 65,00 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 52,00 eurus.

Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti siuvimo įrangos įsigijimui patirtas išlaidas – 797,30 eurų deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 398,65 eurus.

Pagal Nuostatų 15.7. punktą (paraišką pateikusio SVV nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos išlaidoms iš dalies kompensuoti pradedantiems verslininkams (pirmus 3 metus) iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau nei kaip 80 % visų dokumentais pagrįstų išlaidų) prašoma kompensuoti už patalpų nuomą patirtas išlaidas – 1532,37 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 1225,90 eurų. 
2017-07-0418.1. labai maža įmonė (individuali veikla)

18.3. kuriantiems verslą kaimo teritorijoje

Veikla vykdoma Kretingalėje. 
2394,67/
1676,55
500,00
ATITINKA 2 PRIORITETUS
18.Lina Pakštienė
(Individuali veikla pagal pažymą)
Pagrindinė veikla – vaikų dienos centro Klausmyliuose veikla.

Projekto pavadinimas – dienos centro „KlausMyliukas“ steigimas.

Projekto tikslas – plėstis ir pritraukti kuo daugiau klientų (vaikų), lankančių mūsų dienos centrą.

Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti vaikų užsiėmimams skirtų darbo priemonių įsigijimui patirtas išlaidas – 7568,25 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 3748,12 eurų.

Pagal Nuostatų 15.5. punktą (paraišką pateikusio SVV verslo informaciniams ir Klaipėdos rajono savivaldybės įvaizdį formuojančių leidinių išleidimo išlaidoms iš dalies finansuoti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau nei  kaip 80 % visų dokumentais pagrįstų išlaidų) prašoma kompensuoti verslo informacinių leidinių išleidimui patirtas išlaidas – 271,50 eurų deklaruota, tačiau nepatvirtinta, nes lipdukų, kuponų, atvirukų išleidimo išlaidos neatitinka Nuostatų 15.5. punkto.

Pagal Nuostatų 15.7. punktą (paraišką pateikusio SVV nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos išlaidoms iš dalies kompensuoti pradedantiems verslininkams (pirmus 3 metus) iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau nei kaip 80 % visų dokumentais pagrįstų išlaidų) prašoma kompensuoti išlaidas patirtas už patalpų nuomą – 6750,00 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 5400,00 eurų.
 18.1. labai maža įmonė (individuali veikla)

18.3. kuriantiems verslą kaimo teritorijoje

Veikla vykdoma Klausmyliuose (Sendvario seniūnija).

Šiuo metu yra 7 nuolatiniai dienos centro lankytojai (pasirašytos sutartys), tačiau vidutinis centro lankytojų skaičius per vieną dieną – apie 10 vaikų. 
14589,75/
9148,12(4000)
SVV plėtros programos vykdymui 2019 m. numatyta 20000,00 eurų, o pagal Nuostatų 19. punktą dalinė finansinė parama vienam prašymo teikėjui per finansinius metus negali viršyti 20 % visų Programos lėšų,  todėl maksimali kompensuojama suma negali viršyti 4000,00 Eurų.
700,00
ATITINKA 2 PRIORITETUS
19.Andrius Rimašauskas
(Individuali veikla pagal pažymą)
Pagrindinė veikla – keramikos dirbinių gamyba, pardavimas.

Projekto pavadinimas – A.Rimašausko individualios veiklos plėtra.

Projekto tikslas – susigrąžinti dalį patirtų išlaidų, gautą paramą skirti tolimesnei veiklos plėtrai, reikiamos įrangos įsigijimui.

Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti kompiuterinės įrangos (spausdintuvas, kompiuteris, fotoaparatas) įsigijimui patirtas išlaidas – 1089,25 eurai deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 544,63 eurus.

Pagal Nuostatų 15.7. punktą (paraišką pateikusio SVV nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos išlaidoms iš dalies kompensuoti pradedantiems verslininkams (pirmus 3 metus) iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau nei kaip 80 % visų dokumentais pagrįstų išlaidų) prašoma kompensuoti išlaidas patirtas už patalpų nuomą – 700,00 eurų deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 560,00 eurų.
2019-05-0818.1. labai maža įmonė

18.2. pradedantiems savo veiklą

Veikla vykdoma Gargždų mieste. 
1789,25/
1104,63
500,00
ATITINKA 2 PRIORITETUS
20.MB „IT Skyrius“,
Direktorius
Giedrius Delininkaitis 
Pagrindinė veikla – įmonių IT ūkio priežiūra bei duomenų centro paslaugos.

Projekto pavadinimas – reikiamų darbo priemonių įsigijimas.

Projekto tikslas – darbo priemonių (kompiuterių) įsigijimas.

Pagal Nuostatų 15.3. punktą (paraišką pateikusio SVV įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų padengti išlaidų be PVM) prašoma kompensuoti kompiuterinės įrangos įsigijimui patirtas išlaidas – 1418,80 eurų deklaruota ir patvirtinta, iš kurių galima kompensuoti 709,40 eurų.
2017-07-0418.1. labai maža įmonė (individuali veikla)

18.3. kuriantiems verslą kaimo teritorijoje (Trušeliai)

Veikla vykdoma (paslaugos teikiamos) Klaipėdos rajone ir Klaipėdos mieste. 
1418,80/
709,40
500,00
22.Viso10 000,00

Smulkiojo verslo rėmimo programos                                                                      

Audronė Balnionienė

vertinimo komisijos pirmininkė

Mantas Virbauskas, tel. (8 46) 471 947, el. p. [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 01:14:56

Veiklos sritys