Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto konkursą ir priima projektų paraiškas.

Paraiškas gali teikti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje veikiantys viešieji juridiniai asmenys (įstaigos ir organizacijos), asociacijos, laisvieji mokytojai, tautodailininkai ir amatininkai vykdantys etninės kultūros veiklą (ne  daugiau kaip 1 projekto paraiška nuo pareiškėjo).

Konkursui skiriama lėšų suma – 30 000 Eur.

Projektų finansavimo nuostatus, paraiškos ir ataskaitos formas rasite adresu https://klaipedos-r.lt/kultura/etnine-kultura/ (Kultūra/Etninė kultūra/Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų finansavimo nuostatai).

Projektų paraiškos priimamos iki š. m. kovo 7 d. 13 val. (imtinai). Paraiška su priedais pateikiama viename užklijuotame voke adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. Ant voko turi būti nurodyta pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų vertinimo komisijai“. Adresatas – Kultūros skyrius. Paraiškos taip pat gali būti teikiamos per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą pateikiant elektroninę priemonės paraišką „Word“ formatu, o priedus PDF formatu (pasirašytos elektroniniu parašu).

Kontaktinis asmuo – Kultūros skyriaus patarėja Jūratė Dobrovolskienė, tel. +370 606 97344, el. p.  [email protected]