Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų 2024-iems metams dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos priimamos iki balandžio 2 d. 16.00 val.

Konkursui skiriama lėšų suma – 30 000 Eur. Projektui įgyvendinti prašoma suma negali būti mažesnė nei 600 Eur.

Projektų finansavimo nuostatai: https://klaipedos-r.lt/kultura/etnine-kultura/ (Kultūra/Etninė kultūra/Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų finansavimo nuostatai).

Paraiškas konkursui gali teikti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje veikiantys viešieji juridiniai asmenys (įstaigos ir organizacijos), asociacijos, laisvieji mokytojai, tautodailininkai ir amatininkai, vykdantys etninės kultūros veiklą. Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką.

Paraiška su priedais pateikiama viename užklijuotame voke adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. Ant voko turi būti nurodyta pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų vertinimo komisijai“, adresatas – Kultūros skyrius. Paraiškos taip pat gali būti teikiamos per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą KONTORA pateikiant paraišką „Word“ formatu, o priedus PDF formatu (pasirašytą vadovo arba įgalioto asmens elektroniniu parašu).

Prioritetas skiriamas projektams:

1. susijusiems su Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategijos iki 2030 m. priemonių įgyvendinimu;

2. veikloms, susijusioms su Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado papildymu Klaipėdos rajono vertybėmis, arba veikloms, įtraukiančioms nematerialaus kultūros paveldo vertybių fiksavimą, išsaugojimą ir sklaidą;

3. Švietimo įstaigose vykdomoms arba įtraukiančioms švietimo įstaigas į etninės kultūros veiklas;

4. turintiems partnerių (2 ar daugiau), kurių indėlis į projektą aiškiai apibrėžtas ir pagrįstas;

5. turintiems  kitų finansavimo šaltinių.

Kontaktinis asmuo – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Indrė Sliužinskaitė, tel. +370 660 10 034, el. p. [email protected].