Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba skelbia Jaunimo kūrybiškumo skatinimo konkursą.

Konkurso tikslas – įvertinti ir paskatinti Klaipėdos rajono jaunimo saviraišką bei kūrybiškumą  meno (muzikos, teatro, šokio, dailės, konstravimo, robotikos, išradimų ir pan.) srityje.

Konkurse gali dalyvauti Klaipėdos rajono jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Gauti prašymai bus nagrinėjami,  įvertinami ir premijos skiriamos pagal 3 kategorijas:

                 1) laimėjimai, pasiekimai Klaipėdos regiono mastu, – gali būti skiriama 150 eurų premija;                                               

                 2) laimėjimai, pasiekimai Lietuvos mastu, – gali būti skiriama 200 eurų premija;

                 3) laimėjimai, pasiekimai tarptautiniu mastu, – gali būti skiriama 300 eurų premija.

Konkurso nuostatus rasite  tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Informacija jaunimui“ – „Konkursai“.

Konkurso dalyvių prašymai su 2022 ir 2023 metų  pasiekimų kopijomis (turi  būti suglaudinti į vieną failą) pateikiami  jaunimo reikalų koordinatorei elektroniniu paštu [email protected] iki  2023 m. lapkričio 20 d.

Informacija teikiama tuo pačiu el. paštu arba tel. 8 686 30736.