Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba skelbia Jaunimo veiklos skatinimo  projektų finansavimo konkursą.

Projektus konkursui  gali teikti Klaipėdos rajono jaunimo organizacijos ir  neformalios jaunimo grupės (asmenų nuo 14 iki 29 metų amžiaus grupės).

Projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašą   rasite Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, „Informacija jaunimui“, „Konkursai“.

2023 m. jaunimo veiklos projektų prioritetas: projektai, ugdantys jauno žmogaus psichologinį atsparumą ir skatinantys savanoriškos veiklos vystymąsi.

Paraiškos su Aprašo 13 punkte nurodytais dokumentais ir su lydraščiu, kuriame nurodomas  pateiktų dokumentų sąrašas, gali būti siunčiamos paštu registruotu laišku, adresu: Jaunimo reikalų koordinatoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, arba pateikiamos skenuotos elektronine forma el. paštu [email protected]  iki 2023 m. sausio 31 d.