Skelbiamas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų/priemonių atrankos konkursas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius skelbia Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – VSRSP) projektų/priemonių atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – sumažinti sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą tarp Klaipėdos rajono gyventojų ir pagerinti jų sveikatą bei gyvenimo kokybę.

Galimi pareiškėjai: Klaipėdos rajono savivaldybėje registruotos ir veiklą vykdančios bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, ugdymo, kultūros įstaigos ir kiti juridiniai asmenys. Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto/priemonės paraišką.

Projektų atrankos kriterijai:

Projektas/priemonė atitinka vieną iš Klaipėdos rajono sveikatinimo krypčių prioritetų:

  1. Psichinės sveikatos stiprinimas;
  2. Onkologinių pacientų sveikatos stiprinimas.

Paraiškos teikiamos: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriui nuo 2024 m. vasario 12 d. iki 2024 m. vasario 23 d. 15 val. paštu, per elektroninių paslaugų valdymo sistemą arba elektroniniu paštu [email protected].

Paraiškų pateikimo laikotarpiu žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu konsultuoja Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyr. specialistė Vaiva Budrė, el. p. [email protected], mob. +370 674 88316.

Vienam projektui/priemonei didžiausia galima skirti VSRSP programos lėšų suma – 7 000 (septyni tūkstančiai) eurų. Projektui/priemonei vykdyti lėšos gali būti planuojamos ir naudojamos šioms prekėms ir paslaugoms apmokėti:

Projektai VSRSP programos lėšomis gali būti finansuojami iki 70 proc. visų projekte numatytų lėšų.

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta projekto idėja, tikslinė grupė, dalyvių skaičius unikaliais vienetais, partneriai ir jų vaidmuo projekte. Dalyvis skaičiuojamas kaip vienas unikalus vienetas, net jeigu šis dalyvis projekto metu dalyvavo keliose veiklose.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-12 03:32:26

Veiklos sritys