Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą specialisto (patarėjo), koordinuojančio lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimą ir įgyvendinimą, pareigoms.

Pareiginės algos koeficientas – 1,15. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) – nuo 2053,21 Eur.

Pretendentų dokumentai priimami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2024-04-17.

Su darbuotoju bus sudaroma projektinio darbo sutartis iki projekto „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“ pabaigos (2025-06-30).

Daugiau informacijos apie funkcijas, specialiuosius reikalavimus skelbiama Valstybės tarnybos portale ČIA.