Klaipėdos rajone ir toliau gerinamos sąlygos nevyriausybinėms organizacijoms – skelbiamas socialinės veiklos projektų, kuriuos finansuos Savivaldybė, konkursas. Gyventojai galės naudotis ne tik platesne socialinių paslaugų pasiūla, bet ir bus kuriama palankesnė aplinka nevyriausybinėms organizacijoms veikti bei plėstis.

Paraiškos teikiamos iki gruodžio 8 d. Jas teikti gali visos nevyriausybinės organizacijos, kurių veiklos yra vykdomos Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje bei skirtos rajono gyventojams.

Socialinių paslaugų finansavimo kryptys:

– Transporto organizavimas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

– Maitinimo organizavimas asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose (karštas maistas į namus, sauso maisto daviniai, nemokamo maitinimo kioskeliai ir kitos paslaugos), *prioritetas maitinimo paslaugas teikiant visoje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje (seniūnijose);

– Pagalba iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, nuo kurių paleidimo praėjo ne daugiau nei 12 mėn. (socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, intensyvi krizių įveikimo pagalba ir kitos paslaugos);

– Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programos praktinis taikymas.

Savanoriškos veiklos finansavimo kryptis:

– Savanoriškos veiklos organizavimas paslaugų teikimui.

Paraiškų teikimas vyksta iki 2023 m. gruodžio 8 d.

– Registruotu paštu arba el. p. [email protected] (laiško pavadinime nurodant „Socialinės veiklos projektų finansavimo konkursui“;

– Perduodant užklijuotą voką (ant jo užrašant pavadinimą „Socialinės veiklos projektų finansavimo konkursui“) tiesiogiai Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Projekto dokumentai:

  1. Paraiškos forma.
  2. Socialinės veiklos projektų finansavimo konkurso nuostatai.
  3. Deklaracija.

Detalesnė informacija teikiama el. p. [email protected], tel. +370 674 92428.