ES struktūrine parama finansuojamų projektų skelbimai 

Informacija apie  projektą „Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentai Klaipėdos rajono savivaldybės vystymuisi“ (projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-32-003)

Informacija apie projektą „Teritorinio planavimo dokumentų parengimas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vystymuisi (3 etapas)“ (projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-32-006) 

Informacija apie pateiktą paraišką pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. D1-209 – Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo techninis projektas

Informacija apie projektą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“- „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas“

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-30 10:01:42

Veiklos sritys