SPIS teikiamų paslaugų sąrašas

SPIS sistemoje pildomi prašymai 

Piniginės išmokos ir kompensacijos

 1. Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas.
 2. Išmokos vaikui skyrimas.
 3. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas.
 4. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas.
 5. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas.
 6. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas.
 7. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas.
 8. Socialinės pašalpos skyrimas.
 9. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas.
 10. Laidojimo pašalpos skyrimas.
 11. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas.
 12. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas.
 13. Tikslinės kompensacijos išmokėjimas mirus ją gavusiam asmeniui.
 14. Išmokos neįgaliems (auginantiems vaikus), kurie NDNT(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos) pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas.

Parama mokiniams

 1. Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas.
 2. Paramos mokinio reikmenims skyrimas.
 3. Nemokamų pietų nevertinat pajamų skyrimas (besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą).

 Socialinės paslaugos

          Transporto paslaugų skyrimas.

Šeimos kortelė

          Prašymas gauti šeimos kortelę.

Būstas

          Finansinės paskatos jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą skyrimas.

Pagalba neįgaliems (neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo skyrimas)

 1. Prašymas gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę.
 2. Prašymas gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują judėjimo techninės pagalbos priemonę.
 3. Prašymas gauti regos techninės pagalbos priemonę.
 4. Prašymas gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę.
 5. Prašymas gauti klausos techninės pagalbos priemonę.
 6. Prašymas gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują klausos techninės pagalbos priemonę.
 7. Prašymas gauti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas.
 8. Prašymas gauti kojomis minamą triratį ar keturratį.
 9. Prašymas gauti prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą, garso rodytuvą (elektorinę auklę), įspėjamąjį durų įtaisą, judesio rodytuvą, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatorių.
 10. Prašymas gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:15:47

Veiklos sritys