Gargždai – socialiai atsakingas ir bendradarbiaujantis miestas. Tokia ateinančių aštuonerių metų Gargždų miesto vietos veiklos grupės vizija, prie kurios įgyvendinimo prisidės ir Klaipėdos rajono savivaldybė. Tarybos tam skirta per 111 tūkstančių eurų.

Gargždų miesto vietos veiklos grupė Tarybai pristatė aštuonerių metų strategiją, kuria numatoma skatinti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, socialinių verslų kūrimąsi ir plėtrą, mažinti Gargždų miesto gyventojų socialinę atskirtį ir kitos veiklos.

Įgyvendinant strategiją, planuojama finansuoti 7 projektus, kuriuose dalyvautų ne mažiau kaip 15 įvairių organizacijų, NVO sektoriaus atstovų, biudžetinių įstaigų. Tikimasi, kad organizacijos vykdys bendras veiklas, bendradarbiaus, kurs paslaugų paketas.

Savivaldybės finansavimas bus skiriamas iniciatyvoms, susijusioms su socialine, ekonomine, ekologine plėtra ir švietimu. Iš viso strategijai įgyvendinti bus reikalinga kiek daugiau nei 1,1 mln. eurų. Ją dar turi vertinti ir Vidaus reikalų ministerija.