Klaipėdos rajone veikiančios sodininkų bendrijos iki lapkričio 1 d. kviečiamos teikti paraiškas gauti  bendrijos teritorijoje esančių objektų tvarkymo dalinę finansinę paramą. Ši rėmimo programa apima kelių, gatvių, elektros tinklų, apšvietimo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų bendrojo naudojimo statinių ar įrenginių priežiūrą ir įrengimą.

Sodininkų bendrijos, pateikusios paraiškas gauti dalinį kompensavimą, turi pristatyti šiuos dokumentus:

  • Paraišką gauti dalinę kompensaciją (1 priedas).
  • Suvestinį dokumentų sąrašą su darbų arba paslaugų atlikimo sutarčių, sąmatų, sąskaitų faktūrų ir atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų patvirtintomis kopijomis (2 priedas).

Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatai.

Paraiškas pateikti galima el. paštu [email protected].

Prašymai gauti kompensaciją pateikiami už einamaisiais metais atliktus darbus, o programa tvirtinama vieniems metams.