Klaipėdos rajone ir toliau siekiama kurti palankesnes sąlygas veikti bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms. Nuo šiol jos turės daugiau galimybių dalyvauti įvairiose projektų programose, bus skiriamas ir didesnis prisidėjimas prie iš išorės šaltinių finansuojamų projektų.

Didėja prisidėjimas

Jau patvirtinti Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo nuostatų pakeitimai, kurie leis stiprinti Savivaldybės ir bendruomenių bei nevyriausybininkų bendradarbiavimą.

„Klaipėdos rajone veiklą vykdo daugiau nei 120 įvairių sričių nevyriausybinių organizacijų, įgyvendinančių pačius įvairiausius projektus – nuo socialinių, sporto ar kultūros iki aplinkos kokybės gerinimo. O dabar bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos turės dar daugiau galimybių teikti sudėtingesnius projektus, taip pat ir susijusius su viešųjų erdvių gerinimu. Manau, kad tai paskatins ir motyvaciją telktis, stiprėti bei nuveikti dar daugiau prasmingų darbų“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Patvirtinus pakeitimus, nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos galės aktyviau prisidėti prie viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimo – ilgalaikio materialinio turto įsigijimui jos galės nusimatyti iki 50 proc. projektui įgyvendinti skirtos pinigų sumos. Anksčiau buvo 20 proc.

Daugiau lėšų bus galima nusimatyti ir projektų administravimo išlaidoms – nebe 10, o iki 20 proc. projektui skirtos sumos.

„Yra ir daugiau pokyčių. 10-čia proc. didėja Savivaldybės prisidėjimas prie iš išorės šaltinių finansuojamų projektų – anksčiau buvo skiriama 20, o dabar – 30 proc. Taip pat nustatytas prisidėjimo vienam projektui apribojimas – ne daugiau nei 5 tūkst. eurų. Tikimės, kad šios priemonės paskatins nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas aktyviau dalyvauti projektų konkursuose. Juk būtent jos geriausiai žino ir iš pirmų lūpų išgirsta apie savo bendruomenių poreikius. Beje, jau įsitikinome, kad puikiai geba juos ir atliepti“, – teigia mero pavaduotoja Violeta Riaukienė.

Taip pat bus skiriamas finansavimas Nevyriausybinių organizacijų ir Bendruomeninių organizacijų tarybų veiklai. Tikimasi, kad taip augs jų įsitraukimas į viešąjį valdymą bei didės motyvacija siekti užsibrėžtų tikslų.

Sudarytos naujos tarybos

Prie bendradarbiavimo su visuomenininkais prisideda ir praėjusių metų pabaigoje sudarytos 2 naujos visuomeninės tarybos – nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų. Buvo išrinktos ir jų pirmininkės: NVO tarybos – jaunimo organizacijos „Alterno“ atstovė Ieva Dobravalskytė, o BO tarybos – Drevernos bendruomenės pirmininkė Lina Strumylienė.

Šių visuomeninių tarybų darbą buvo pristabdžiusi pandemija. Tikimasi, kad naujai sudarytos tarybos skatins artimesnį dialogą su vietos bendruomenėmis, atstovavimą nevyriausybininkams.

Artimiausiuose tarybų planuose numatyta apsilankyti Lietuvoje veikiančiuose sėkmingiausiuose socialiniuose versluose bei pristatyti Klaipėdos rajono potencialą ir galimybes.

Visa nevyriausybininkams aktuali informacija skelbiama atnaujintoje Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Informacija NVO ir BO“ https://klaipedos-r.lt/informacija-nevyriausybinems-organizacijoms/.

Savivaldybė visada laukia pasiūlymų ir iniciatyvų dėl tarpusavio bendradarbiavimo gerinimo.