Kad vaikų poilsis vasarą būtų smagesnis ir prasmingesnis, stovyklų organizatorius kviečiame teikti paraiškas Vaikų vasaros poilsio programoms, finansuojamoms Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursui.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti švietimo veiklas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, ir registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Konkursui turi būti teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų arba kitų mokyklų mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Programos vienoje pamainoje turi būti užimta ne mažiau kaip 8 vaikai. Programos turinys įgyvendinamas per vieną pamainą. Viena pamaina ne trumpesnė kaip 5 kalendorinės dienos. Vienos dienos vaikų užimtumo trukmė ne trumpesnė kaip 8 valandos. Programos įgyvendinimas gali būti kartojamas kelias pamainas. Savivaldybė iš dalies finansuoja tik vieną stovyklos pamainą, nepriklausomai nuo jų tipo.

Paraiškas galima teikti iki 2024 m. balandžio 17 d. (imtinai) adresu: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Vaikų vasaros poilsio programų konkursui Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Paskelbus registracijos į stovyklas pradžią, ji bus vykdoma elektroniniu būdu Informacinėje sistemoje, prisijungus per elektroninius valdžios vartus. Už Informacinėje sistemoje pateiktų duomenų teisingumą atsako tėvai (globėjai).

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus patarėja Vilma Gudzevičienė tel. 8 658 88 796, el. paštu [email protected] ir  vyr. specialistė Sigita Muravjova, tel. 8 658 76 205, el. p. [email protected]

Vaikų vasaros poilsio programų konkurso Klaipėdos rajono savivaldybėje organizavimo dokumentai ir jų priedai:

Vaikų vasaros poilsio programų konkurso Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

1 priedas2 priedas; 3 priedas; 4 priedas; 5 priedas; 6 priedas; 7 priedas8 priedas.