Naujametė naktis – darbymetis medikams. Dėl neatsargaus ir neatsakingo elgesio naudojant pirotechnikos priemones, daugėja nelaimingų atsitikimų, kuriuose nukenčia ne tik šventinius fejerverkus paleidę asmenys, bet ir stebėtojai. Beje, didžiausią nukentėjusiųjų dalį sudaro vaikai ir paaugliai.

Primename, kad su pirotechnikos gaminiais būtina elgtis atsargiai ir atsakingai. Ką svarbu žinoti?

  • Pirotechnikos priemonių nepirkite iš atsitiktinių prekeivių turgavietėse, kioskuose ar savivaldybės uždraustose vietose.
  • Nenaudokite savadarbių pirotechnikos gaminių ir jokiu būdu nebandykite patys jų pasigaminti.
  • Asmenims, leidžiantiems fejerverkus, patartina dėvėti apsauginius akinius. Pagal atliktus tyrimus, apie 40 proc. sužalojimų patiriama galvos srityje – sužalojamos akys, veidas, ausys. Dar apie 40 proc. sudaro rankų ir pirštų sužalojimai.
  • Pirotechnikos priemones naudokite tik griežtai laikydamiesi gamintojo instrukcijų. Dar prieš naudojant fejerverkus, būtina išsiaiškinti, kaip tai daryti saugiai. Pirotechnikos priemonė turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba matomai, aiškiai ir nenutrinamai įrašytas gamintojo pavadinimas ir adresas, tipas, pirotechnikos priemonės, partijos ar serijos numeris. Taip pat turi būti nurodyta kategorija, pirotechninio mišinio bendra masė, amžius, nuo kurio galima įsigyti atitinkamą pirotechnikos priemonę, gaminio naudojimo instrukcija, mažiausias saugus atstumas iki pirotechnikos priemonės ją naudojant.
  • Nesuveikusių pirotechnikos priemonių negalima uždegti pakartotinai. Prie jų nesiartinkite dar kurį laiką. Neužsidegusį ar neiššovusį gaminį panardinkite į vandenį, įdėkite į maišelį ir išmeskite į šiukšlių konteinerį.
  • Pirotechnikos priemones naudokite tik būdami kuo toliau nuo žmonių,  pastatų ir automobilių.
  • Draudžiama naudoti pirotechnikos priemones arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, vaikų darželių, gydymo ir reabilitacijos įstaigų.
  • Draudžiama parduoti ir naudoti pirotechnikos priemones asmenims iki 14 metų, o tam tikrų kategorijų fejerverkus – ir asmenims, neturintiems 18 metų.
  • Gyvenamųjų būstų balkonuose nepalikite degių ar galinčių staiga užsiliepsnoti medžiagų, o kilus gaisrui dėl neatsargiai paleistų sprogmenųnedelsiant būtina kviesti ugniagesius gelbėtojus bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.


Nuo fejerverkų keliamo streso apsaugokite ir savo augintinius. Fejerverkų metu laikykite gyvūnus namie, nepalikite jų vienų ir, jei įmanoma, minimalizuokite triukšmą bei leiskite augintiniui pasislėpti ten, kur jis jaučiasi saugiausiai.