2023 m. sausio mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2023-01-31

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Stančių k., Rasos g. 7, sklypo kad. Nr. 5535/0004:831 detaliojo plano, patvirtinto 2022-01-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-136, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1765 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: [email protected].

Projekto užsakovas –UAB „Memel CC“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:   Koreguojama detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos zona ir nustatomi įvažiavimai į sklypą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-02-02 iki 2023-02-15 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-02-09 iki 2023-02-15 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. +370 67342503.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-15 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-31

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:1029 detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-01-31

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5558/0005:2698 detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-01-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-236) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0006:50), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Samališkės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-01 iki 2023-02-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-01-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-536) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:26), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Martinų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-01 iki 2023-02-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-31

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypų Šimkų g. 1, (kad. Nr. 5558/0004:950) ir  Šimkų g. 3, (kad. Nr. 5558/0004:971), Radailių k., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553002556 sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos NVSC prie SAM 2023-01-24 nederinimo išvados Nr. REG260823 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Šimkų g. 1, (kad. Nr. 5558/0004:950) ir  Šimkų g. 3, (kad. Nr. 5558/0004:971), Radailių k., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 0.2067 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected]www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas Nr. AV – 1961.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553002556 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-768.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-27

Pakartotinai informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų  kad. Nr. 5558/0007:209 ir Nr5558/0007:192, Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Slengių k. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnija, Slengių  kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: A. K., A. K..

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g. 1, Gargždai, Klaipėdos r. sav.,

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-07-18 Nr. AV-1518.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: Prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:209 prijungti laisvos valstybinės žemės plotą, pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:192, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Pakartotinai su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2023-02-10 d. iki 2023-02-24 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., plano rengėjo patalpose adresu: Jūratės g. 1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected], bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , projekto Nr. K-VT-55-19-446.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-02-23 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-01-27

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas įsakymo projektas dėl pradėjimo rengti „Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinių koregavimą“.

Bendrojo plano tikslas: koreguoti bendrojo plano koregavimo sprendinius visoje bendruoju planu suplanuotoje teritorijoje, nekeičiant galiojančio bendrojo plano sprendinių esmės.

Bendrojo plano uždaviniai:  įvertinti rekomendacijas ir siūlymus, suformuotas bendrojo plano koregavimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2020-2021 metų ataskaitoje; Pagal poreikį taisyti technines klaidas (brėžiniuose ir (ar) tekstinėje dalyje); Detalizuoti aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; Pagal poreikį įvertinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje išdėstytus uždavinius; Pagal poreikį nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose aiškiau reglamentuoti G1 indeksą neurbanizuojamose teritorijose; Įvertinti ir pateikti siūlymus dėl bendrajame plane numatytų rodiklių: užstatymo tankumas, intensyvumas ir aukštingumas; Patikslinti 30 m aukščio ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių ir atsinaujinančių išteklių energetikos objektų (išskyrus saulės šviesos energijos elektrines ir kitus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus atvejus) išdėstymo reikalavimus; Patikslinti urbanistinių struktūrų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus; Įvertinti ir patikslinti bendrajame plane nustatytus sklypų dydžius ir jų reglamentavimą; Pagal poreikį tikslinti bendrojo plano koregavimo sprendinius dėl marių krantų apsaugos juostos, įvertinant pasikeitusius teisės aktus; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose reglamentuoti sklypų atidalinimą bendraturčiams; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose įvertinti ir patikslinti (esant poreikiui) bendrojo plano sprendiniuose vaizduojamas sanitarines apsaugos zonas; Pagal poreikį patikslinti, reglamentuoti urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose pramonės ir gamybos įmonių veiklą ir plėtros galimybes; Numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą, tame tarpe uostelius/prieplaukas; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose reglamentuoti miškų funkcines zonas, rengiant teritorijų planavimo dokumentus; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose patikslinti infrastruktūrai reikalingų koridorių formavimą, žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentuose ir žemės paskirties keitimo atvejais; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose nustatyti vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, pagal poreikį numatyti jų vizualinę apsaugą; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose įvertinti želdynų plotų atitiktį teisės aktuose nustatytoms želdynų normoms, jeigu reikalinga pateikti siūlymus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected].

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. vasario 10 d. (įskaitytinai) planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, 306 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2023 m. vasario 10 d. (įskaitytinai).

Įsakymo projektas

Planavimo darbų programa

2023-01-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-205) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0011:646, 5552/0011:647, 5552/0011:648, 5552/0011:649, 5552/0011:650, 5552/0011:651, 5552/0011:652), esančių Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-01-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-214) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:120, 5544/0002:342, 5544/0002:1246), esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Pramoninei ir sandėliavimo veiklai vykdyti

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-01-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-504) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:199), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., Putinų g. 7, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-01-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-505) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:219), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., Alyvų g. 5, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-01-27

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. Planuojamas plotas – 3,7611 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1038 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585)
Bendikų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-399.


2023-01-25

Informacija apie parengtą detaliojo plano koregavimą „Dėl (kad. Nr. 5528/0004:6) žemės sklypo, esančio Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje detaliojo plano patvirtintimo“, patvirtinto 2003-01-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-19, žemės sklype Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grabių k., Vingiorykščių g. 2: koreguojama apželdinama teritorijos dalis ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas, kad. Nr. 5528/0004:892, esantis Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grabių k., Vingiorykščių g. 2. Planuojamos teritorijos plotas – 0,3002 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J. Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. Nr. +370 61533884, el. paštas: [email protected]

Projekto užsakovas – UAB „Hubo investicijos“ , UAB „Insuluma“.

Planavimo tikslai: nekeičiant 2003-01-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-19 patvirtinto detaliojo plano „Dėl (kad. Nr. 5528/0004:6) žemės sklypo, esančio Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje detaliojo plano patvirtinimo“ tikslų, pakoreguojama apželdinama teritorijos dalis, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-02-01 iki 2023-02-14 teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas”), bei projekto rengėjo patalpose adresu J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. +370 61533884 (prieš tai susitarus telefonu).

 Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-02-01 iki 2023-02-08 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu J. Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda (su projektu susipažinti galima prieš tai iš anksto susitarus tel. Nr. +370 61533884).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-14 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-25

Informacija apie rengiamą Detaliojo plano, patvirtinto 2008-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-259 (dokumento reg. Nr. 003553001675), žemės sklype Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Placio g. 18 koregavimą: koreguojami  statybos ribos, statybos zonos, statybos linijos, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d. Planuojamos teritorijos plotas – 0,9407 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J. Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. Nr. +370 61533884, el. paštas: [email protected]

Projekto užsakovas – R. B.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-01-20 iki 2023-02-02 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. +370 61533884.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-20 iki 2023-02-02 teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas”), bei projekto rengėjo patalpose adresu J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. +370 61533884 (prieš tai susitarus telefonu).

 Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-01-20 iki 2023-01-27 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu J. Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda (su projektu susipažinti galima prieš tai iš anksto susitarus tel. Nr. +370 61533884).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-02 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-186) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:416), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-26 iki 2023-02-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-01-24

Informuojame visuomenę apie parengtą 2011-11-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2565 patvirtinto žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0009:525, kad. Nr. 5552/0009:544), esančių Priekulės II kaime, Priekulės seniūnijoje,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0009:783) Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., Dvaro g. 16A. Planuojamos teritorijos plotas 0.0808 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-02-01 iki 2023-02-14 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt , bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. 868669258 (prieš tai susitarus telefonu). Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-02-01 – 2023-02-08 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-14 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Užstatymo zonos keitimas


2023-01-23

Pakartotinai informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Butkų k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.5200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0004: 0176), esantis Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

 Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė O., I. L. (duomenys nuasmeninti)

Projekto rengėjas – V. Češulio ind. veikla, adresas: Kuncų  g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – V. Češulio ind. veikla, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. nuo 2023-01-27 iki 2023-02-09.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2023-02-10d. 10:00 Kuncų g. 5-47, Klaipėda.  metu. Telefonas pasiteiravimui: 868370788.


2023-01-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-167) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0007:206), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-24 iki 2023-02-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-166) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0007:205), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-24 iki 2023-02-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-23

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano (reg. Nr. 003553000434keitimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-01-23

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų Mazūriškių k., (kad. Nr. 5558/0007:1204, kad. Nr. 5558/0007:1213), Sendvario sen., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553004096 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Mazūriškių k., (kad. Nr. 5558/0007:1204, kad. Nr. 5558/0007:1213), Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1723 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected]www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-19 įsakymas Nr. AV – 2295.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553004096 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Urbanistinės idėjos konkursas – nerengiamas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1092).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2023-01-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-156) nustatyti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:92), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kulių k., žemės naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-23 iki 2023-02-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-20

Visuomenės informavimas apie Žemės sklypo (unikalus Nr. 5530-00050262  įregistruotas nekilnojamojo turto registre 2000-09-19 Nr. 55/31797), esančio Budrikų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2002 10 03 sprendimu Nr.180 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d., žemės sklype, Dvaro g.14, Budrikų km. 

Adresas: Klaipėdos r. sav., Dvaro g.14, Budrikų km, žemės (sklypo kadastrinis Nr. 5530/0005:382). Plotas: 0,1264 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: [email protected]

Projekto rengėjas: UAB Archko, Turgaus a.27, Klaipėda; tel. Nr. 8 68606110, el.p. [email protected]

Projekto iniciatorius: D.J. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Užstatymo zonos ir užstatymo ribos koregavimas, statybos linijos naikinimas 

Supažindinimas su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-01-25 iki 2023-02-08 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose, adresu Turgaus a.27, Klaipėda, tel. +37068606110. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-08 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

Aiškinimasis raštas

Brėžinys


2023-01-19

Informuojame visuomenę apie parengtą 2007-05-24 Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-78 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:78), esančio Šaipių kaime, Kretingalės seniūnijoje,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0004:78) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k. Planuojamos teritorijos plotas 0.8200 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: UAB “Anglo-Norden Baltic”, a.k. 302629105.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, konkretų pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribas, apželdinamą teritorijos dalį, įvažiavimo vietą.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt , bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. 868669258 (prieš tai susitarus telefonu). Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-01-30 – 2023-02-06 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-10 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:703) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-11-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: prie žemės sklypo Užmiesčio g. 17, Gargždai, prijungti laisvą valstybinę žemę, įsiterpusią tarp sklypo ir Asiūklių g., nustatyti suplanuotos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-10 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:703) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-01-19

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą, kurio pavadinimas „Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas“.


Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007. Plotas – 0, 0913 ha.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,
adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – T. Bartkaus projektavimo IĮ.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas Nr. AV-3132 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, sujungti sklypus. Tikslinti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tipą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą).

Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės
infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Vadovaujantis ”Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos, TPD Nr. K-VT-55-21-752.

Brėžinys


2023-01-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-149) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5525/0001:103, 5525/0001:119), esančių Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Girininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-20 iki 2023-02-02 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-145) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:105), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., Akmenų g. 35, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš kitos, rekreacinės teritorijos į žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-20 iki 2023-02-02 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-130) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0003:154), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-19 iki 2023-02-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-18

Informacija apie rengiamą Žemės sklypų (ž. skl. kad.Nr. 5558/0005:289;5558/0005:286; 5558/0005:287), esančių  Trušelių kaime, Sendvario sen., Klaipėdos r. , patvirtinto  2004 m. rugpjūčio 26 d.Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T11-232, planavimo tikslas -žemės sklypų paskirties  keitimas, padalinimas į namų valdų sklypus,   koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 p. 

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Labguvos g. 33, kadastrinis Nr. 5558/0005 :350,  kurio plotas – 0,1550 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r., tel.: +370 464 72025, el. paštas: [email protected], interneto svetainės adresas: www.klaipedos-r.lt 

Projekto rengėjas: Eugenija Varpučianskienės individuali veikla, LT-93156 Klaipėda, Alksnynės 5b-25. Projekto vadovė: Eugenija Varpučianskienė, tel. +370 687 40633, el. paštas: [email protected]. 

Projekto užsakovas: I. L. (fizinis asmuo). 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane numatyta statybos riba ir statybos zona. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-01-25 iki 2023-02-07 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. ir patalpose Taikos pr.24-304, LT-91222 Klaipėda, tel. +370 687 40633, el. paštas: [email protected] (iš anksto susitarus telefonu ar el.paštu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: dėl teritorijų planavimo dokumento pasiūlymai teikiami, Klaipėdos rajono  savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, taip pat gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-07 d. imtinai. 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos, raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-17

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0005:1076) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-153 (reg. Nr. 003553001282) patvirtinto detaliojo plano sprendinius, papildytą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5558/0005:1076) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0,1590 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-07-28 d. Nr. AV-2142. Žemės sklypo Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr.T11-153 (reg.Nr.003553001282) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslai: Padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-679.


2023-01-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-110) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1042), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-18 iki 2023-01-31 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-01-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-102) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:36), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Būdviečių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-18 iki 2023-01-31 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-01-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-96) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:7), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Būdviečių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-18 iki 2023-01-31 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:766; 5558/0004:767) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. sausio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:766; 5558/0004:767) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-16

Informacija apie parengtą numatančio pakeisti žemės sklypo 1,11 ha (kad. nr.5558/0002:114) paskirtį į gyvenamąją teritoriją privačioms namų valdoms, Radailių km., sendvario sen. Klaipėdos raj., detaliojo plano, patvirtinto 2008-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-261 (reg. Nr. T00061541), dalies (sklype Bangų g.14, Radailių k., Klaipėdos raj.), koregavimą supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d. 

Planuojamos teritorijos plotas – 0,2128 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el.p.: [email protected] 

Projekto rengėjas – MB „Planavimo vizija“, įm. k. 305781292, adresas Šilutės pl. 36-13, Klaipėda, projekto vadovė A. Haisė, tel.: +370 61211404, el. p.: [email protected]

Projekto užsakovas – fizinis asmuo. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos zoną, statybos ribą, įvažiavimo – išvažiavimo vietą į/iš sklypą, panaikinti servituto zoną, panaikinti įsteigtų kapinių SAZ ribą (vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, įsteigtų kapinių SAZ panaikinta. Žemės sklypo kadastro byla Nr. 2145175). 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-01-17 iki 2023-01-30 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipėdos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu Šilutės pl. 36-13, Klaipėda. tel.:+ 370 61211404 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami Klaipėdos rajono administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023‑01‑30 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Parengtam teritorijų planavimo dokumentui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

Aiškinamasis raštas

Koregavimo brėžinys


2023-01-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-247) pakeisti kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:1351, 5523/0004:1352, 5523/0004:1353), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:254), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-17 iki 2023-01-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-236) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:70), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., žemės naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Esamo pastato eksploatacijai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-17 iki 2023-01-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-76) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0005:426, 5552/0005:427), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Būdviečių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:428), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Būdviečių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-17 iki 2023-01-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:977) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. sausio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:977) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. sausio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5550/0002:39) PĖŽAIČIŲ K., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. sausio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5550/0002:39) PĖŽAIČIŲ K., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-13

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000540, sprendinius, pakoreguotą pagal Teritorijų planavimo komisijos pastatas ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., sklypo kad.Nr. 5558/0003:152, planuojamas plotas – 0.2500 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: UAB „PIEVŲ TAKO NAMAI“. 

Detaliojo plano rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected]. Projekto vadovas Remigijus Petrauskas, atestato Nr. A329. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021- 03-18 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-656 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:152) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0003:152) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., į sklypus. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-264.


2023-01-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-66) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:500), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-16 iki 2023-01-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-65) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:498), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-16 iki 2023-01-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliųjų planų, reg. Nr. T00064295 ir T00072559, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419 Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: [email protected]www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatoriai: fisiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: MB “Projektų rengimo studija”, kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” 2021-11-10 Nr. AV-3127.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypams kad. Nr. 5558/0014:419 ir kad. Nr. 5558/0014:9 paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti sklypus kad. Nr. 5558/0014:468, 5558/0014:9, 5558/0014:419 į vieną žemės sklypą ir atidalinti į atskirus žemės sklypus. Išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-06 Nr. Ar.14-10.

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: nebūtinas.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su keičiamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-01-17 iki 2023-01-30 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-735). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-01-24 iki 2023-01-30 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj.) arba detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais.
Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2023-01-31 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui:

https://us04web.zoom.us/j/2920099085?pwd=bWNFeWphOWlPUlRhMHcrTVZxZ21sUT09,

Meeting ID: 292 009 9085 Passcode: 548319.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių, per visą teritorijų planavimo  dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2023-01-30 imtinai), visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

(TPD Nr. K-VT-55-21-735). 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Gretimų žemės sklypų savininkai apie detaliojo plano sprendinių parengimą informuojami registruotais laiškais, jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresais. Jei gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2023-01-12

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių sen., Antkopčio k., žemės sklype (kadastro Nr. 5525/0005:104) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą..

Planavimo organizatorius – M.U. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2023 m. sausio 12 d. iki 2023 m. sausio 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  [email protected]  ir  [email protected]


2023-01-12

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0001:78), VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:78) Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,4345 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (846)211116, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: P. B.

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (846)452747, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas Nr. AV-1963 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:78) Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1403.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:78) Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000164, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypą padalinti į sklypus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai:

– parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius;

– įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius;

– vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais;

– plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų;

– detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį.

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. K-VT-55-22-728.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Koncepcija nėra rengiama.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. K-VT-55-22-728 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo data, laikas ir vieta bus paskelbti vėliau atskiru pranešimu.


2023-01-12

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. detalųjį planą., pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. Planuojamas plotas – 3,7611 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1038 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585)
Bendikų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-399.


2023-01-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:844; 5558/0007:764; 5558/0007:776; 5558/0007:765; 5558/0007:777; 5558/0007:766; 5558/0007:767; 5558/0007:778; 5558/0007:768; 5558/0007:769; 5558/0007:779; 5558/0007:770; 5558/0007:771; 5558/0007:780; 5558/0007:772; 5558/0007:773; 5558/0007:781; 5558/0007:774; 5558/0007:782; 5558/0007:775; 5558/0007:783; 5558/0007:784; 5558/0007:785; 5558/0007:787; 5558/0007:786; 5558/0007:788; 5558/0007:789; 5558/0007:798; 5558/0007:790; 5558/0007:791; 5558/0007:792; 5558/0007:799; 5558/0007:800; 5558/0007:793; 5558/0007:801; 5558/0007:802; 5558/0007:803; 5558/0007:794; 5558/0007:804; 5558/0007:795; 5558/0007:805; 5558/0007:806; 5558/0007:796; 5558/0007:807; 5558/0007:797; 5558/0007:808; 5558/0007:827; 5558/0007:828; 5558/0007:829; 5558/0007:830; 5558/0007:835; 5558/0007:831; 5558/0007:836; 5558/0007:832; 5558/0007:833; 5558/0007:856; 5558/0007:834; 5558/0007:837; 5558/0007:842; 5558/0007:838; 5558/0007:843; 5558/0007:857; 5558/0007:849; 5558/0007:839; 5558/0007:850; 5558/0007:858; 5558/0007:840; 5558/0007:845; 5558/0007:851; 5558/0007:846; 5558/0007:841; 5558/0007:859; 5558/0007:847; 5558/0007:852; 5558/0007:848; 5558/0007:860; 5558/0007:853; 5558/0007:854; 5558/0007:861; 5558/0007:855; 5558/0007:862) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:844; 5558/0007:764; 5558/0007:776; 5558/0007:765; 5558/0007:777; 5558/0007:766; 5558/0007:767; 5558/0007:778; 5558/0007:768; 5558/0007:769; 5558/0007:779; 5558/0007:770; 5558/0007:771; 5558/0007:780; 5558/0007:772; 5558/0007:773; 5558/0007:781; 5558/0007:774; 5558/0007:782; 5558/0007:775; 5558/0007:783; 5558/0007:784; 5558/0007:785; 5558/0007:787; 5558/0007:786; 5558/0007:788; 5558/0007:789; 5558/0007:798; 5558/0007:790; 5558/0007:791; 5558/0007:792; 5558/0007:799; 5558/0007:800; 5558/0007:793; 5558/0007:801; 5558/0007:802; 5558/0007:803; 5558/0007:794; 5558/0007:804; 5558/0007:795; 5558/0007:805; 5558/0007:806; 5558/0007:796; 5558/0007:807; 5558/0007:797; 5558/0007:808; 5558/0007:827; 5558/0007:828; 5558/0007:829; 5558/0007:830; 5558/0007:835; 5558/0007:831; 5558/0007:836; 5558/0007:832; 5558/0007:833; 5558/0007:856; 5558/0007:834; 5558/0007:837; 5558/0007:842; 5558/0007:838; 5558/0007:843; 5558/0007:857; 5558/0007:849; 5558/0007:839; 5558/0007:850; 5558/0007:858; 5558/0007:840; 5558/0007:845; 5558/0007:851; 5558/0007:846; 5558/0007:841; 5558/0007:859; 5558/0007:847; 5558/0007:852; 5558/0007:848; 5558/0007:860; 5558/0007:853; 5558/0007:854; 5558/0007:861; 5558/0007:855; 5558/0007:862) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-01-11

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. detalųjį planą., pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. Planuojamas plotas – 3,7611 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1038 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585)
Bendikų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-399.


2023-01-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:1260; 5528/0004:1261) Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005258, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0004:1260; 5528/0004:1261)
Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.   Planuojamas plotas – 0,3282 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-20 įsakymas Nr. AV-2575, Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:1260; 5528/0004:1261) Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.

Planavimo tikslai: nekeičiant paskirties, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą į komercinės teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-01-03 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-17.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-20 iki 2023-02-02 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-856). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-01-20 iki 2023-01-27 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-02-03 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/87048287069?pwd=M3N6dzh0SVpwVjVBazJkMDN1a2ZRZz09   Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-02-02) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-01-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-57) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:118), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-52) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0001:109), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės paskirties keitimo motyvas – vykdyti komercinę veiklą. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-44) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:555), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-10

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000246, sprendinius, pakoreguotą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Geležinkelio Pylimo g. 17, Gargždai, kad. Nr. 5520/0011:50 ir įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas. Planuojamas plotas – 0.1767 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-20 įsakymas Nr. AV-173 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį žemės sklypą Geležinkelio pylimo gatvėje prie sklypo kad. Nr. 5520/0011:50.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-162.


2023-01-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-37) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:199), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., Kriaušių g. 8, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:427; 5558/0003:424) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 11 d. iki 2023 m. sausio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:427; 5558/0003:424) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5520/0009:506; 5520/0009:505;  5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 11 d. iki 2023 m. sausio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0009:506; 5520/0009:505; 5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-09

Informuojame, apie parengtą UAB „Kleta“ žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:153, 5530/0005:154, 5530/0005:264), esančių Švepelių kaime, Sendvario seniūnijoje, ir žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:237) esančio Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto 2005-12-01 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-354, koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – žemės sklypas Pamiškės g. 5, Švepelių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5530/0005:731). Planuojamas plotas – 0,8012 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected]

Planavimo iniciatorius: Led Head, UAB, juridinio asmens kodas 302700011.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Planvesta“, Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. tel.: 8 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai:koreguoti statybos ribą ir statybos zoną žemės sklype kad. Nr. 5530/0005:731 Pamiškės g. 5, Švepelių k., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano sprendinių brėžinyje pažymėtas Nr. 17. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nėra keičiami.

Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2023-01-16 iki 2023-01-27 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda-r.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, informacija tel. 861521741, el. p. [email protected]Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-01-16 iki 2023-01-20 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 861521741).

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-01-27), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais kontaktais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


2023-01-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-26) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0002:254), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Pėžaičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-01-04

INFORMACIJA APIE PAKEISTUS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:260), KALVIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistusžemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano (K-VT-55-22-306) sprendinius, pagal 2022 12 28 teritorijų planavimo komisijos nario nepritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui formą Nr. REG256730. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai pakeisti pagal derinančios institucijos pastabas (teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje).

Planuojamos teritorijos plotas: 0,5536 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: V. K.

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-16 įsakymas Nr. AV-715 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-567.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553004119, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypą padalinti į sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Aiškinamasis raštas

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys


2023-01-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-7) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:163), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Lamatos g. 16A, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į rekreacinės teritorijos. Vykdyti rekreacinę veiklą. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-18 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-03

Informuojame visuomenę apie parengtą 2008-09-25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-501 patvirtinto žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:152; 5510/0005:229), esančių Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5510/0005:1000) Rūko g. 11, Šlapšilės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0005:1000) Rūko g. 11, Šlapšilės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r., plotas – 0,2015 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:152; 5510/0005:229), esančių Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2008-09-25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-501, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5510/0005:1000) Rūko g. 11, Šlapšilės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r., koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-16 iki 2023-01-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-01-23 – 2023-01-27 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-01-23 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Sprendinių brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-01-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Kretingalė k., žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0004:510) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – P.M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2023 m. sausio 5 d. iki 2023 m. sausio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu [email protected]  ir [email protected].  


2023-01-03

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002063, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,5373 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-23 įsakymas Nr. AV-1442 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus. Pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą. Padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-12-28 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1578.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-10 iki 2023-01-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-570). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-01-10 iki 2023-01-17 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-01-25 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/85851752947?pwd=cWFvWE9tVXdHdm8rTEdhcGcvdlA1Zz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-01-24) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-01-03

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano (reg. Nr. T00063903) koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-01-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-02 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-1) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:794), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės I k., Ievų g. 17, žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3328) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:330), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3329) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:653), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Jurgių k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-16 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-01-02

Informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Butkų k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.5200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0004: 0175), esantis Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

 Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas G. GL. (duomenys nuasmeninti)

Projekto rengėjas – V. Češulio ind. veikla, adresas: Kuncų  g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – V. Češulio ind. veikla, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. nuo 2023-01-04 iki 2023-01-17.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Kuncų g. 5-47, Klaipėda. bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2023-01-180d. 10:00 Kuncų g. 5-47, Klaipėda.  metu. Telefonas pasiteiravimui: 868370788.


2023-01-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002063, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,5373 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-23 įsakymas Nr. AV-1442 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus. Pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą. Padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-12-28 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1578.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-10 iki 2023-01-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-570). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-01-10 iki 2023-01-17 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-01-25 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/85851752947?pwd=cWFvWE9tVXdHdm8rTEdhcGcvdlA1Zz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-01-24) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-02 04:10:13

Veiklos sritys