2023 m. vasario mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2023-02-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:0190) Vyturio g.11 , Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano patvirtinto .  2004-12-02 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5544/0006:0190) Vyturio g.11, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.1424 ha.      

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas : Vaidoto Eimučio individuali veikla – Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, tel. Nr. 8 68224703, el. paštas [email protected]

 Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos,  mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos nustatytą užstatymo liniją, pakeičiant ją į statybos ribą. Pakoreguoti statybos ribą ir statybos zoną.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-01 iki 2023-03-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Jūrininkų pr 4-33 , Klaipėda, tel.868224703 (prieš tai susitarus telefonu).

 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-09-12d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


2023-02-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-480) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:665), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-01 iki 2023-03-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-27

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007 detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. T00070568, sprendinius, pakoreguotą pagal suinteresuotos visuomenės pateiktus pasiūlymus.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007, plotas 804 m², 109 m².

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: T.B., D.B.

Detaliojo plano rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 673) 42 503, el. p. [email protected]. Projekto vadovas Remigijus Petrauskas, atestato Nr. A329. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas Nr. AV-3132 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Tikslinti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tipą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-752.


2023-02-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-478) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:310), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-27 iki 2023-03-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-02-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-470) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:112), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Peskojų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-27 iki 2023-03-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-02-23

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų sen., Aisėnų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5550/0001:366) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: nustatyti vandens tvenkinio įrenginio vietą; nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, .

Planavimo organizatorius – E. K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2023 m. vasario 27 d. iki 2023 m. kovo 10 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  [email protected]  ir  [email protected]


2023-02-23

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ


Lietuvos Respublikos energetikos ministerija informuoja apie pradedamą rengti Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.


Planuojama teritorija – Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona ir teritorinės jūros dalis Baltijos jūroje, Palangos miesto savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė.


Planavimo objektas – vėjo elektrinių parkų jūrinėje teritorijoje jungtys su elektros perdavimo tinklu
sausumoje ir susijusi infrastruktūra.


Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 46 96, el. p. [email protected]. interneto svetainė https://enmin.lrv.lt). Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. (8 602) 47 359, el. p. [email protected] .


Plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel. +370 37 323209, faks.+370 37 337257, el.p. [email protected], www.ardynas.lt. Projekto vadovas Darius Šaliūnas (komunikacija, administravimas) +370 616 37145, el.p. [email protected], teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė (teritorijų planavimas) +370 616 86916, el.p. [email protected] .


Planavimo pagrindas:
· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 640 ,,Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“,
· Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-233 ,,Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.


Susipažinti su dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS adresu: www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-22-585.


Pasiūlymus dėl infrastruktūros vystymo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-22-585) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį.


2023-02-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-463) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:397), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-23 iki 2023-03-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-462) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:371), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-23 iki 2023-03-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-461) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:409), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-23 iki 2023-03-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-460) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:377), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-23 iki 2023-03-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-453) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0007:93), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Trepkalnių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-23 iki 2023-03-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-02-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-11-11

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti dalies žemės sklypų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-11 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2771; 5558/0005:2767; 5558/0005:2766; 5558/0005:2745; 5558/0005:2752) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą/us vadovaujantis teritorijoje galiojančiais BP pagrindiniais tekstiniais sprendiniais (galimi: G1- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir/ arba K- komercinės paskirties objektų teritorijos ir/arba I2 – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esant poreikiui pakeisti žemės sklypų ribas, pertvarkyti esamus sklypus padalijant į du ar daugiau žemės sklypų ir/arba sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną, pakeisti/nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2771; 5558/0005:2767; 5558/0005:2766; 5558/0005:2745; 5558/0005:2752) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-21

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663) Kunkių k., Kretingalės sen. detalųjį planą (toliau – Detalusis planas) bei susipažinti teikiamus Detaliojo plano sprendinius.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-22-176.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. AV-428 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663) Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 14-37 patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. el. paštas: [email protected]www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Aiškus“ įgaliotas asmuo V. Eimutis.

Plano rengėjas – V. Eimutis, veikiantis pagal pagal individualios veiklos pažymą Nr.507397, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, atestato Nr. ATP1775, tel. Nr. 8 682 24703, el. paštas [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai – žemės sklypą kad. Nr. 5528/0002:663 padalinti į atskirus sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės teritorijos; nekeičiant paskirties žemės sklypams Divyčio g. 46, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:5, žemės sklypui Divyčio g. 44, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:6, žemės sklypui Zeigių g. 45A, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:662 nustatyti naudojimo reglamentus; esant poreikiui, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka, susipažinti galima nuo 2023 m. kovo mėn. 3 d. iki 2023 m. kovo mėn. 16 d. imtinai:

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2023 m. kovo mėn. 3 d. iki 2023 m. kovo mėn. 16 d. imtinai planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas 2023 m. kovo 17 d. 11.00 plano rengėjo patalpose, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, el. p. [email protected]. tel. Nr. 8 682 24703. Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-22-176) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-02-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5558/0005:2817) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 23 d. iki 2023 m. kovo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. kovo 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2817) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5535/0004:222; 5535/0004:212) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 23 d. iki 2023 m. kovo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. kovo 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:222; 5535/0004:212) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-427) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:125), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. Statyti prekybos pastatus. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-22 iki 2023-03-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5523/0002:646; 5523/0002:647; 5523/0002:648; 5523/0002:650; 5523/0002:651; 5523/0002:654; 5523/0002:656; 5523/0002:657; 5523/0002:658;  5523/0002:659) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 23 d. iki 2023 m. kovo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. kovo 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:646; 5523/0002:647; 5523/0002:648; 5523/0002:650; 5523/0002:651; 5523/0002:654; 5523/0002:656; 5523/0002:657; 5523/0002:658;  5523/0002:659) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5550/0002:39) PĖŽAIČIŲ K., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-02-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypą, pakeisti žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5550/0002:39) PĖŽAIČIŲ K., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2

3. Papildomas susitarimas, Priedas Nr. 3


2023-02-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5523/0002:977) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-02-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypui pakeisti naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:977) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0001:246EGLYNŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-07-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypą padalinti į atskirus sklypus, nustatyti naujai suformuotiems žemės sklypams pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus, esant poreikiui išskirti infrastruktūros teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0001:246) EGLYNŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-17

Informuojame visuomenę apie parengtą 2007-09-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-239 patvirtinto valstybinio žemės sklypo Klaipėdos gatvėje, Gargždų mieste, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:257), Globėjų g. 26, Gargždai, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0011:257), Globėjų g. 26, Gargždai, plotas – 0,0771 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: valstybinio žemės sklypo Klaipėdos gatvėje, Gargždų mieste, detaliojo plano, patvirtinto 2007-09-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-239, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:257), Globėjų g. 26, Gargždai, naikinant statybos liniją, koreguojant statybos ribą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-01 iki 2023-03-14 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-03-08 – 2023-03-14 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-14 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-02-17

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kuršių k., Gluosnio g. 84A, sklypo kad. Nr. 5545/0001:461 detaliojo plano, patvirtinto 2021-11-26 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-32976, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,5000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, el. paštas [email protected]

Projekto rengėjas – Projekto vadovas V. Češulis, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Projekto užsakovas –S. P. ir G. P.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliuoju planu numatyta statybos zona ir statybos riba.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-02-20 iki 2023-03-10 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltVieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-02-20 iki 2023-03-10 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-10 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-415) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:271), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-20 iki 2023-03-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-414) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:715), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-20 iki 2023-03-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-386) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5525/0006:230, 5525/0006:231), esančių Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Stirbių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-20 iki 2023-03-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-369) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:977), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-20 iki 2023-03-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-368) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:976), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-20 iki 2023-03-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5558/0004:766; 5558/0004:767) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-02-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo (kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:766; 5558/0004:767) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-366) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:581), esančio Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-14 iki 2023-02-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-02-13

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypo Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0013:705), detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 03553000501 sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2022-11-21 nederinimo išvados Nr. REG250944 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0013:705). Sklypo plotas –  2,9032 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected]www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Servitia“, Sporto g. 18, Vilnius.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-16 įsakymas Nr. AV – 3569.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 03553000501 sprendinius.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamą žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos, esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-43.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-02-13

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą,
kurio pavadinimas „Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:472) Klemiškės II k., Sendvario sen.,
Klaipėdos r. sav. detalusis planas“.
Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo
kad.Nr. 5523/0004:472. Plotas – 0, 1200 ha.
Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,
adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.
Planavimo iniciatorius – T. Bartkaus projektavimo IĮ.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705,
91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-
11-03 įsakymas Nr. AV-2949 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:472) Klemiškės II k.,
Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas – Koreguoti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą,
užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti
kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų
naudojimo būdas.
Vadovaujantis ”Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai
vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama
Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki
detaliojo plano viešinimo pabaigos, TPD Nr. K-VT-55-22-1073.
Planavimo iniciatorius


2023-02-13

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5552/0011:642;  5552/0011:641;  5552/0011:643;  5552/0011:594;  5552/0011:595;  5552/0011:1;  5552/0011:36;  5552/0011:50  Dituvos k. detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-02-13

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų Ežero g., Slengių k. detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-02-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-730) pakeisti kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0005:387, 5523/0005:388), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Žemgrindžių k., Evos Labutytės g. 56 ir 54, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Motyvas – sandėlio pastato su administracinėmis patalpomis statyba. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-13 iki 2023-02-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-348) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1516), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-13 iki 2023-02-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-330) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:617), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Nibrų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-13 iki 2023-02-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-09

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:1109Klaipėdos r. sav.,  Sendvario sen, Klemiškės II k. detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Klemiškės II kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022 – 03 – 04, Nr. AV – 610.

Planavimo tikslai: Padalinti žemės sklypą į sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-237.


2023-02-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-323) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:663), esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-09 iki 2023-02-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-316) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:85), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-08 iki 2023-02-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-304) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:134), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kalniškės k., Gerduvėnų g. 2, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-08 iki 2023-02-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5558/0007:668; 5558/0007:669; 5558/0007:1706) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą Trapėnų g. 1, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5558/0007:1706 atidalinant B dalį, pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:668,  kad. Nr. 5558/0007:669) Mazūriškių  k.,  Sendvario  sen., Klaipėdos r. sav. žemės naudojimo būdus iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, juos  sujungti  ir prijungti atidalintą žemės sklypo dalį iš Trapėnų g. 1 (B dalis), gautą teritoriją padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga išskirti infrastruktūros sklypą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:668; 5558/0007:669; 5558/0007:1706) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-07

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:145, 5558/0003:218, 5558/0003:171), ESANČIŲ MAZŪRIŠKIŲ KAIME, SENDVARIO SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE (5558/0003:0324) LENKVIEČIŲ G. 29, MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., Lenkviečių g. 29 (Kad. Nr. 5558/0003:324), 0,1547 ha ploto žemės sklypas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė: www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas/ projekto vadovas: Vytis Cibulskis (ind. veiklos Nr. 310737), tel: +37067204472, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovas: architektas Vytis Cibulskis, atestato Nr. A1776.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-20 įsakymas Nr.AV-2578.

Planavimo tikslai: patvirtintu detaliuoju planu suformuotą sklypą (kad. Nr. 5558/0003:324) padalinti į atskirus kitos paskirties sklypus (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, apribojimus, pagal poreikį numatyti servitutus. Esant būtinumui, išskirti teritorijas inžinerinių tinklų koridoriams.

Su parengta Planavimo darbų programa (2023-01-24 patvirtinta Klaipėdos raj., sav., administracijos direkoriaus) galima susipažinti internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, bei www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1015). SPAV neatliekama, koncepcija nerengiama.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1015).

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais tvarka bus informuojama papildomai.

Iniciatoriaus įgaliotas asmuo:                                       Kęstutis Stonkus                                                        


2023-02-06

Pakartotinai informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Butkų k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.5200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0004: 0175), esantis Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

 Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas G. G. (duomenys nuasmeninti)

Projekto rengėjas – V. Češulio ind. veikla, adresas: Kuncų  g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – V. Češulio ind. veikla, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. nuo 2023-02-09 iki 2023-02-23.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2023-02-24d. 10:00 Kuncų g. 5-47, Klaipėda.  metu. Telefonas pasiteiravimui: 868370788.


2023-02-06

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5558/0005:2698 detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-02-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5535/0005:149) PESKOJŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 8 d. iki 2023 m. vasario 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. vasario 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0005:149) PESKOJŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5558/0007:1029) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 8 d. iki 2023 m. vasario 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. vasario 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1029) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:8) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 8 d. iki 2023 m. vasario 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. vasario 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:8) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-02

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000637, sprendinius, pakoreguotą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k.,Sendvario sen. Planuojamas plotas – 0.2893 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1036 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: sklypą padalinti į du atskirus sklypus. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-401.


2023-02-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0009:465) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Sklypams nustatyti žemes naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0009:465) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-01

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Pozingių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2023 m. vasario 22 d.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2023 m. vasario 22 d. 

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas. 


2023-02-01

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007 detalusis planas.
Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007
Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.
Planavimo iniciatorius – D.B., T.B.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas Nr. AV-3132 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“
Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Tikslinti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tipą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2023-02-06 iki 2023-02-20 imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected], bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-02-13 iki 2023-02-20 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-752
Viešas susirinkimas numatomas 2023-02-20 d. 17.15 val. detaliojo plano iniciatoriaus įgalioto asmens patalpose adresu Žvejų g. 2-705.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.
Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičia.

Brėžinys


2023-02-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:395; 5528/0001:108; 5528/0001:125; 5528/0001:131) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-01-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypus kad. Nr. 5528/0001:125; 5528/0001:108 vadovaujantis Pajūrio tvarkymo planu paliekant sklypų dalis žemės ūkio paskirties teritorijoms. Atidalintai daliai bei sklypams kad. Nr. 5528/0001:395; 5528/0001:131 pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą rekreacinės paskirties teritorijos. Sklypams nustatyti  žemės naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:395; 5528/0001:108; 5528/0001:125; 5528/0001:131) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5523/0003:722; 5523/0003:723; 5523/0003:724) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:722; 5523/0003:723; 5523/0003:724) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-02 04:10:18

Veiklos sritys