Gruodžio mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2022-12-29

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0004:260; 5530/0004:272; 5530/0004:273) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000323, sprendinius,  pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5530/0004:260; 273; 272) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,3504 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-26  įsakymas Nr. AV-1492 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0004:260; 5530/0004:272;
5530/0004:273) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų teritorijas. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-666.


2022-12-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3125) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5508/0002:89), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Daukšsaičių k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-29 iki 2023-01-11 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-12-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Andulių g. 16, Girkalių k., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5528/0006:371) detaliojo plano, patvirtinto 2007-03-29 sprendimu Nr. T11-133 (reg. Nr. 003553001238), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Andulių g. 16, Girkalių k., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5528/0006:371). Planuojamo sklypo plotas – 0.1394 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected].
Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 13a statybos zona ir statybos riba. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-09 iki 2023-01-20 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus tel. 8 650 43536. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-01-09 iki 2023-01-13 imtinai projekto rengėjo patalpose (su projekto rengėju iš anksto susitarus telefonu) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Informacija teikiama aukščiau nurodytais projekto rengėjo kontaktais.
Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2023-01-20 d.).
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2022-12-28

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS 

PROJEKTĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENDVARIO SENIŪNIJOS KLIPŠČIŲ KAIME 

(TUNELIUI PO MAGISTRALINIU KELIU A13 KLAIPĖDA–LIEPOJA (7,8 KM) IR KELIAMS (GATVĖMS) SENDVARIO SENIŪNIJOJE SPECIALIOJO PLANO TERITORIJOS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 5558/0013:627, 5558/0013:617, 5558/0013:894) ĮRENGTI)) 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Klaipėdos rajone per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (tuneliui po magistraliniu keliu A13 Klaipėda–Liepoja (7,8 km) ir keliams (gatvėms) Sendvario seniūnijoje specialiojo plano teritorijos sklypuose (kadastro Nr. 5558/0013:627, 5558/0013:617, 5558/0013:894) įrengti) projektas (toliau – projektas), kurio rengimas pradėtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 20d. įsakymu Nr. 1P-121-(1.17 E.) „1P-190-(1.17 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (tuneliui po magistraliniu keliu A13 Klaipėda¬–Liepoja (7,8 km) ir keliams (gatvėms) Sendvario seniūnijoje specialiojo plano teritorijos sklypuose (kadastro Nr. 5558/0013:627, 5558/0013:617, 5558/0013:894) įrengti)) procedūros pradžios“. 

Projekto organizatorė – Klaipėdos rajono savivaldybė ( Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8 46) 42 11 16 , el. paštas [email protected] ), atsakingas asmuo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Alina Grigaitytė-Dromantienė, tel. +370 647 51 102, el. p. [email protected]

Projekto rengėja – Uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p. [email protected], interneto svetainė www.kelprojektas.lt), atsakingas asmuo – projekto vadovė Zita Bagdonienė, tel. +370 620 58769, el. p. [email protected]). 

Vadovaujantis specialiuoju planu su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize, patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 11-131 (Teritorijų planavimo dokumentų registre TPD registracijos Nr. T00083551) paimti visuomenės poreikiams žemės sklypų dalis (kad. Nr. 5558/0013:0627, 5558/0013:0617, 5558/0013:089), esančių Klipščių k., Sendvario sen., tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda – Liepoja (7,8 km) ir kelių (gatvių) įrengimui, sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus, nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. 

Susipažinti su projektu ir pateikti pasiūlymus nuo 2022 m. gruodžio 29 d. iki 2023 m. sausio 16 d. galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), www.zpdris.lt, Nr. ZPVP-106070. 

Pasiūlymus per šį terminą raštu galima pateikti projekto organizatoriui ar rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais arba ŽPDRIS priemonėmis.


2022-12-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:339) RIMKŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės paskirtį į kitos paskirties žemę. Nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:339) RIMKŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-12-27 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0003:384; 5552/0003:385; 5552/0003:386; 5552/0003:387; 5552/0003:388; 5552/0003:389; 5552/0003:390) ROKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus Upelio g. 15, 3 ir 1, Upelio g. 5 ir 7, Upelio g. 11 ir 9. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0003:384; 5552/0003:385; 5552/0003:386; 5552/0003:387; 5552/0003:388; 5552/0003:389; 5552/0003:390) ROKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-12-27 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5565/0001:552; 5565/0001:521) PRIEKULĖS I K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti sklypus, padalinti į sklypus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, daliai naujai suprojektuotų žemės sklypų nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, žemės sklypams skirtiems susisiekimui ir inžinerinei infrastruktūrai – nustatyti naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bendriems gyvenamojo kvartalo poreikiams tenkinti išskirtam žemės sklypui / sklypams nustatyti naudojimo būdą – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5565/0001:552; 5565/0001:521) PRIEKULĖS I K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-12-27 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., Pavasario g. 50, sklypo kad. Nr. 5558/0004:398 detaliojo plano, patvirtinto 2022-01-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-136, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1328 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, el. paštas [email protected] 
Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: [email protected].

Pojekto užsakovas –E.K., J.K..
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos linija ir statybos zona.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-01-02 iki 2023-01-13 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-01-09 iki 2023-01-13 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. +370 67342503.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-01-13 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2022-12-27 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0002:75; 5568/0002:76; 5568/0002:239; 5568/0002:238; 5568/0002:246) VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-11-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: detalizuojant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą ir inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą. Sujungiant ir padalijant esamus žemės sklypus projektuoti naujus žemės sklypus, keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę (esamų miško naudmenų plote – į miškų paskirties žemę), nustatyti kitos paskirties žemės sklypų galimus naudojimo būdus (pagrinde – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; fragmentiškai – visuomeninės paskirties teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos) ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0002:75; 5568/0002:76; 5568/0002:239; 5568/0002:238; 5568/0002:246) VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-12-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3296) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5548/0005:37), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės m., Minijos g. 24, žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Paslaugų veiklai vykdyti.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-27 iki 2023-01-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-12-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-6697) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0009:186), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. Komercinei veiklai vykdyti.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-28 iki 2023-01-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-12-23

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Endriejavo sen., Žemgulių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5518/0001:241) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – R.Š. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. gruodžio 28 d. iki 2023 m. sausio 10 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu [email protected] ir [email protected]


2022-12-23

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Klišių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5513/0022:21) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą, suplanuoti kelių išdėstymą, pakeisti žemės sklypui nustatytą žemės naudojimo būdą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – G.T. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. gruodžio 28 d. iki 2023 m. sausio 10 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu [email protected] ir [email protected]


2022-12-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Andulių g. 16, Girkalių k., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0005:1281) detaliojo plano, patvirtinto 2007-03-29 sprendimu Nr. T11-133 (reg. Nr. 003553001238), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Andulių g. 16, Girkalių k., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5528/0006:371). Planuojamo sklypo plotas – 0.1394 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected]

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti). 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 13a statybos zona ir statybos riba. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-09 iki 2023-01-20 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus tel. 8 650 43536. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-01-09 iki 2023-01-13 imtinai projekto rengėjo patalpose (su projekto rengėju iš anksto susitarus telefonu) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Informacija teikiama aukščiau nurodytais projekto rengėjo kontaktais. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2023-01-20 d.). 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Brėžinys.


2022-12-22

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166, ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas ir pateiktas tvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinio dujotiekio ir susijusios infrastruktūros (elektros tinklų (įskaitant katodinės apsaugos)) apsaugos zonų nustatymo plano pakeitimo planas (toliau – Plano dalies pakeitimas). 

Priežastys, kurios lėmė šio plano dalies pakeitimo inicijavimą. Plano sprendiniuose (11, 13, 17, 24, 29, 33 psl.) daliai su magistraliniais dujotiekiais (toliau – MD) susijusios infrastruktūros neteisingai nurodyta objekto faktinė paskirtis (elektros tinklai ar ryšių tinklai) ar padėtis, nenustatyta Gargždų dujų skirstymo stoties apsaugos zona, todėl vadovaujantis Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo1 (toliau – Tvarkos aprašas) 25.1 papunkčiu, rengiamas šio plano dalies pakeitimo planas (toliau – Plano dalies pakeitimas). 

Plano dalies pakeitimo iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. paštas [email protected], interneto svetainė https://www.ambergrid.lt/). Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59 417, el. paštas [email protected]

Plano dalies pakeitimo rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, juridinio asmens kodas 302677178, Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., interneto svetainės adresas www.inzinerijalt.lt, atsakingas asmuo – Projekto dalies vadovas Voldemaras Čiunka (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1182, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-134), tel. +370 628 10344, el. paštas [email protected].

Plano dalies pakeitimo rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Inžinerija LT“ 2021 m. gruodžio 31 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis NR. 553093 (5). 

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinto plano sprendiniais galima plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/.


2022-12-21

PAKARTOTINAI INFORMUOJAME VISUOMENĘ APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:1109), KLAIPĖDOS R. SAV. SENDVARIO SEN., KLEMIŠKĖS II K. DETALŲJĮ PLANĄ.  

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Klemiškės II kaimas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-03-04, Nr. AV-610. 

Planavimo tikslai Padalinti žemės sklypą į sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-05 iki 2023-01-18 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-237. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-01-10 – 2023-01-18 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Jūratės g.1, Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-01-19, 17:00 val. 

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-01-18) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-12-21 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PATEIKTĄ TVIRTINTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANĄ  

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 

Plano iniciatorius – Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, Pilies g. 23, LT-01123 Vilnius, tel. +370 5239 1708, el. p. [email protected], interneto svetainė https://kvtc.lrv.lt/

Plano rengėjas – MB „Projects House“, Pilėnų g. 5-25, Akademija, LT-53351 Kauno r., tel. +370 693 93769, el. paštas [email protected]. 

Plano objektas ir tikslas – parengti Kertinis valstybės telekomunikacijų centras patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto), bei nustatyti apsaugai reikalingas teritorijas, kuriose taikomos SŽNS įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. 

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu taip pat galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tinklapyje adresu:  https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kertinio-valstybes-telekomunikaciju-centro-patikejimo-teise-valdomu-elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonu-planas     

Aiškinamasis raštas
Duomenų lentelė
Plano brėžinys  


2022-12-21

PRADEDAMAS RENGTI PRIEKULĖS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas Karolis Litvinas, tel. 8 677 15202, el. paštas [email protected].

 Bendrojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, Tel. (8 5) 261 7581, faks. (8 5) 212 7941, el. paštas [email protected]. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas [email protected].

 Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-12-23 sprendimas Nr. T11- 372. Su tarybos sprendimu galima susipažinti planavimo organizatoriaus internetiniame puslapyje arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-102).

 Planavimo darbų programa:

 Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Kiti reikalavimai:

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.


2022-12-21

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.: 5558/0005:0511), esančio Trušelių k., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. Gruodžio 2 d. Sprendimu Nr. T11-323 (reg. Nr. 003553000602) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Rasytės g. 53 (Kad. Nr. 5558/0005:0511), 0,8002 ha ploto žemės sklypas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė: www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas/ projekto vadovas: Vytis Cibulskis, individualios veiklos pažymėjimo Nr. 310737, kvalifikacijos atestato Nr. ATP 1776; Kontaktai dėl informacijos: tel.: 860059304, el. paštas: [email protected] 

Planavimo pagrindas: detaliojo plano korektūra rengiama vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-15 įsakymu Nr. AV-989. 

Planavimo tikslai: patvirtintu detaliuoju planu suformuotą sklypą (kad. Nr. 5558/0005:511) padalinti į atskirus kitos paskirties sklypus (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, apribojimus, suplanuoti kitos paskirties sklypą, kuriam būtų nustatytas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdas, pagal poreikį numatyti servitutus. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima susipažinti nuo 2023-01-02 iki 2023-01-16 imtinai: Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt (skiltyje: skelbimai >teritorijų planavimo viešumas >teritorijų planavimo skelbimai); Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-326; Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-01-09 iki 2023-01-16 imtinai Klaipėdos raj., savivaldybės patalpose, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai. Gauti reikiamos informacijos galima parašius rengėjams el.paštu: [email protected], tel.: 860059304. 

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-01-16). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Pagrindinis brėžinys.


2022-12-20

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PATEIKTĄ TVIRTINTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, Pilies g. 23, LT-01123 Vilnius, tel. +370 5239 1708, el. p. [email protected], interneto svetainė https://kvtc.lrv.lt/

Plano rengėjas – MB „Projects House“, Pilėnų g. 5-25, Akademija, LT-53351 Kauno r., tel. +370 693 93769, el. paštas[email protected]

Plano objektas ir tikslas – parengti Kertinis valstybės telekomunikacijų centras patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto), bei nustatyti apsaugai reikalingas teritorijas, kuriose taikomos SŽNS įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu taip pat galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tinklapyje adresu:  https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kertinio-valstybes-telekomunikaciju-centro-patikejimo-teise-valdomu-elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonu-planas

 PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Brėžinys. Duomenų lentelė.


2022-12-19 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-6697) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:729), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos 0,0214 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0086 ha ploto. Komercinei veiklai vykdyti. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-20 iki 2023-01-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-12-16

INFORMACIJA APIE PAKEISTUS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:260), KALVIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano (K-VT-55-22-306) sprendinius, pagal 2022 11 25 teritorijų planavimo komisijos narių nepritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui formas Nr. REG251828 ir Nr. REG251942. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai pakeisti pagal derinančių institucijų pastabas (teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje). 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,5536 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: V. K. 

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: [email protected] 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-16 įsakymas Nr. AV-715 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-567. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553004119, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypą padalinti į sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštasPagrindinis brėžinysInžinerinės infrastruktūros brėžinys.


2022-12-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3247) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:581), esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, žemės naudojimo naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Automobilių stovėjimo aikštelės statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-19 iki 2023-01-02 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-12-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3221) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0001:55), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-19 iki 2023-01-02 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-12-15 

Informacija apie rengiamą Detaliojo plano, patvirtinto 2007-10-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-310 (dokumento reg. Nr. 003553001437), žemės sklype Klaipėdos r. sav., Sedvario sen., Klemiškės II k., Tovės g. 2 ir Tovės g. 3 koregavimą: koreguojami statybos ribos, statybos zonos išdėstymas supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamų teritorijų plotai – 0,0911 ha ir 0.1003 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].
Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J. Zauerveino g. 5-7, 92122 Klaipėda, tel. Nr. +370 61533884, el. paštas: [email protected]
Projekto užsakovas – UAB „Minsita“
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-12-23 iki 2023-01-06 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. +370 61533884.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-12-23 iki 2023-01-06 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas”), bei projekto rengėjo patalpose adresu J.Zauerveino g. 5-7, 92122 Klaipėda, tel. +370 61533884 (prieš tai susitarus telefonu).
Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-12-23 iki 2023-01-06 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu J. Zauerveino g. 5-7, 92122 Klaipėda (su projektu susipažinti galima prieš tai iš anksto susitarus tel. Nr. +370 61533884).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-01-06 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas      Brėžinys 


2022-12-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3209) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5518/0004:330), esančio Klaipėdos r. sav., Endriejave, žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-16 iki 2022-12-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-12-15

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5550/0002:39 Pėžaičių. k. rengimo.

Raštas


2022-12-14

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliųjų planų, reg. Nr. T00064295 ir T00072559, sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419 Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: [email protected], www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatoriai: fisiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: MB “Projektų rengimo studija”, kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” 2021-11-10 Nr. AV-3127. 

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypams kad. Nr. 5558/0014:419 ir kad. Nr. 5558/0014:9 paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti sklypus kad. Nr. 5558/0014:468, 5558/0014:9, 5558/0014:419 į vieną žemės sklypą ir atidalinti į atskirus žemės sklypus. Išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-06 Nr. Ar.14-10. 

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: nebūtinas. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su keičiamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-12-21 iki 2023-01-04 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-735). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-12-29 iki 2023-01-04 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj.) arba detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2023-01-05 10:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us04web.zoom.us/j/2920099085?pwd=bWNFeWphOWlPUlRhMHcrTVZxZ21sUT09 

Meeting ID: 292 009 9085 Passcode: 548319. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2023-01-04 imtinai), visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

(TPD Nr. K-VT-55-21-735). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Gretimų žemės sklypų savininkai apie detaliojo plano sprendinių parengimą informuojami registruotais laiškais, jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresais. Jei gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui. 


2022-12-13 

Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:255) Radailių k., Klaipėdos r. sav, detaliojo plano koregavimas sklype Šlakių g. 9, supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Projekto pavadinimas: Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:255) Radailių k., Klaipėdos r. sav, detaliojo plano koregavimas sklype Šlakių g. 9, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d…
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Taikos pr. 5-213, LT-92285 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2022-12-28 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /, bei projekto rengėjo patalpose adresu Taikos pr. 5-213, LT-92285 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2022-12-14 iki 2022-12-28 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Aiškinamasis raštas     Brėžinys 


2022-12-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1204; 5558/0007:1213MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-08-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1204; 5558/0007:1213) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-12-12

Informuojame visuomenę apie parengtą 2006-12-28 Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-461 patvirtinto UAB „Kleta” žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:65) esančio Stančių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Cartų g. 3, Kretingalė, Klaipėdos r.. Planuojamas plotas – 0.3429 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].   

Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28″, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos ribą ir statybos zoną.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-12-19 iki 2023-01-02 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. 868669258 (prieš tai susitarus telefonu). Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-12-19 – 2023-01-02 detaliojo plano rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. 868669258 (prieš tai susitarus telefonu). Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-01-02 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


2022-12-12

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000215, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,2173 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-20 įsakymas Nr. AV-3616 „Dėl žemės sklypo kad. Nr.5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-36.

ės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,2173 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-20 įsakymas Nr. AV-3616 „Dėl žemės sklypo kad. Nr.5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-36. 


2022-12-12

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:960; 5558/0013:962; 5558/0013:963; 5558/0013:964) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (Kad. Nr. 5558/0013:960; 5558/0013:962; 5558/0013:963; 5558/0013:964) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 0,3088 ha. Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 21 11 16, [email protected]. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: L. K., adresas korespondencijai – J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected]. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected] Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. AV-2205 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:960; 5558/0013:962; 5558/0013:963; 5558/0013:964) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamus kitos paskirties žemės sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus). Darbų programa: patvirtinta 2022-09-19 Nr. Ar.14-80. Numatomi atlikti tyrimai ir galimybių studijos: neprivaloma. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas: neprivaloma. Konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: neprivaloma. Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: neprivaloma. Su pradedamu koreguoti teritorijų planavimo dokumentu ir visa susijusia informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-769) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, (susitarus iš anksto tel. 8-6 1288144), el. paštu: [email protected], per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos, viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus pranešta ir skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.


2022-12-12

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:207; 5528/0003:340; 5528/0003:174; 5528/0003:389; 5528/0003:124) Karklės k., Kretingalės sen. detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0003:207; 5528/0003:340; 5528/0003:174; 5528/0003:389; 5528/0003:124) Karklės k., Kretingalės sen, Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 4.1076 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1031 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:207; 5528/0003:340; 5528/0003:174; 5528/0003:389; 5528/0003:124) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, visiems planuojamiems žemės sklypams nustatyti žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų teritorijas. 

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-400. 


2022-12-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Šimkų g. 1, (kad. Nr. 5558/0004:950) ir Šimkų g. 3, (kad. Nr. 5558/0004:971), Radailių k., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553002556 sprendinius. Planuojama teritorija: žemės sklypai Šimkų g. 1, (kad. Nr. 5558/0004:950) ir Šimkų g. 3, (kad. Nr. 5558/0004:971), Radailių k., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 0.2067 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti). 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas Nr. AV – 1961. 

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553002556 sprendinius. 

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su koreguojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-12-22 iki 2023-01-05 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-768). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-12-22 iki 2022-12-29 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj.) arba detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2023-01-06 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/88363763436?pwd=cWd4NGt5YnlmdFg5a203VVk5WEFPdz09 Meeting ID: 883 6376 3436 Passcode: t7qBLd. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2022-12-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:395; 5528/0001:108; 5528/0001:125; 5528/0001:131) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gruodžio 14 d. iki 2022 m. gruodžio 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gruodžio 28 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:395; 5528/0001:108; 5528/0001:125; 5528/0001:131) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-12-09 

INFORMACIJA APIE PARENGTUS NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIUS IR VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ „DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTUS

Informuojame, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-355/3D-680, 19, 25, 30 punktais ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ 2.11 papunktį parengė natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius ir Tarnybos direktoriaus įsakymų „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektus.

Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiuose nustatytoms teritorijoms bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 96, 101, 102, straipsniuose numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Su natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiais ir Tarnybos direktoriaus įsakymais „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektais visuomenė galės susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos.

Daugiau informacijos apie parengtus pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius kreipkitės į Valstybinę saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas https://www.vstt.lrv.lt/.


2022-12-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-6508) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:794), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės I k., Ievų g. 17, žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių gveanmųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-12 iki 2022-12-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-12-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1618) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-10-13

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-13 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1618) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-12-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:472) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-11-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą).

Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:472) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-12-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-05 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-3105) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:274), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kulių k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,2415 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0385 ha ploto.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-09 iki 2022-12-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-12-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-02 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3151) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:72), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-09 iki 2022-12-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-12-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-02 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3150) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:35), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-09 iki 2022-12-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-12-07 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav. Normantų k. Pilsoto g. 46, (skl. kad. Nr. 5528/0001:220, Girkalių k. v.)detaliojo plano, patvirtinto 2001-11-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 363, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1220 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas:
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].
Projekto rengėjas – A. Giriūno IĮ, adresas: Kuncų g. 2-50, LT-95248 Klaipėda, tel. Nr. +370 61035139, el.paštas: [email protected]
Projekto užsakovas – A. R. M.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti detalųjį planą, nustatant statybos zoną, statybos ribą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-12-09 iki 2022-12-22 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-12-09 iki 2022-12-22 detaliojo plano rengėjo patalpose,
adresu Artojo g. 7E, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. +370 61035139).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-12-22d. imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas     Brėžinys 


2022-12-06

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:668; 5558/0007:669; 5558/0007:1706) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

  Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gruodžio 8 d. iki 2022 m. gruodžio 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gruodžio 21 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:668; 5558/0007:669; 5558/0007:1706) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-12-06 

Informacija apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymui Klaipėdos rajono savivaldybėje)  projektas.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija,  juridinio asmens kodas 188773688 (Klaipėdos g. 2, Gargždai, 312 kab. LT-96130), kontaktinis asmuo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Alina Grigaitytė-Dromantienė, tel.  8 647 52102,  el. paštas [email protected].

Projekto rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K. Donelaičio g. 33-408, 44240 Kaunas. Atsakingas asmuo – vyr. specialistė Daiva Dirvanauskienė, tel. 861428458, el. p. [email protected].

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus  2022 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 1P-245-(1.17E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL 1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymui Klaipėdos rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“. 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – paimti visuomenės poreikiams  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T11-278  „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“ patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti  reikalingą privačią žemę ir suformuoti valstybinį žemės sklypą  ar sklypus (gatvės sklypą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto rūšis – žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS (www.zpdris.lt). Paslaugos numeris  ZPVP-108921.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti Projekto organizatoriui ir rengėjui visą Projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Informacija apie parengtą projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarka, vieta bei laikas bus skelbiami ŽPDRIS sistemoje, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėse. 


2022-12-06

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0003:56) VENCKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gruodžio 8 d. iki 2022 m. gruodžio 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gruodžio 21 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0003:56) VENCKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-12-05

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:722; 5523/0003:723; 5523/0003:724) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gruodžio 7 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gruodžio 20 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:722; 5523/0003:723; 5523/0003:724) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-12-05

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0009:465) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gruodžio 7 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gruodžio 20 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0009:465) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas 


2022-12-02 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3120) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0004:202), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šimkų k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-12-05 iki 2022-12-16 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-12-01

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI GARGŽDŲ MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KEITIMĄ (KEIČIAMAS T00063098 (003553000196))
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). TPD Nr. K-VT-55-21-804.
Dokumento pavadinimas: Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas (keičiamas T00063098 (00355000196)).
Dokumento rengiamo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-27 įsakymas Nr. AV-3645 „Dėl Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo“ (dokumento registracijos numeris TPDRIS-e REG205041 2021-12-27).
TPD lygmuo: vietovės.
TPD rūšis: kompleksinis (detalusis planas).
Planuojama teritorija: apie 8,6561 ha (teritorija tarp Klaipėdos, P. Cvirkos, J. Janonio, J. Basanavičiaus, Kvietinių gatvių).
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. (8 46) 473060, el. p. [email protected], interneto tinklalapis www.klaipedos-r.lt.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 2 61 75 81, 8 614 60903, faksas (8 5) 212 7941; el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Gailutė Zimnickienė, tel. (8 688)56966, el. paštas [email protected].
Detaliojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai:
– pakeisti Gargždų miesto centrinės dalies detalųjį planą (T00063098 ( 003553000196.), parengiant teritorijos vystymo koncepciją;
– detalizuoti Gargždų miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
– nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
– suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą;
– numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
– numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
– suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
– nustatyti prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus.
– kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
– sukurti sveiką, saugią, darnią aplinką ir visavertės gyvenimo sąlygas miesto centrinės dalies naudotojams ir verslo vystytojams;
– sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;
– suderinti fizinių ir juridinių asmenų interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų.
– išnagrinėti ir pateikti siūlymus dėl garažų masyvo teritorijos konvercijos.
SPAV: atliekamas SPAV, jeigu reikalinga.
Koncepcijos rengimas: parengiama Gargždų miesto centrinės dalies vystymo koncepcija ir jai
suformuoti išreiškiama urbanistinė idėja. Urbanistinės koncepcijos parengimo struktūra:
– suinteresuotos visuomenės grupių identifikavimas, pertvarkomos teritorijos naudotojų lūkesčių monitoringas ir sutelktos bendruomenės tolimesnio bendradarbiavimo modelio sudarymas;
– urbanistinės analizės atlikimas,
– organizuojamos koncepcijos „dirbtuvės“ (Urbanistinės koncepcijos variantų generavimas, rezultatų ir alternatyvų aptarimas su visa suinteresuota bendruomene);
– Profesionalios urbanistinės teritorijos plėtros koncepcijos parengimas, išskiriant etapus ir juos pristatant suinteresuotai bendruomenei.
TPD viešinimo tvarka: bendroji.
Planavimo viešinimas: siūlymai teikiami raštu viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki viešinimo pabaigos planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento numeris Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS) – K-VT-55-21-804. Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PATEIKTĄ TVIRTINTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Planoiniciatorius–Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, Pilies g. 23, LT-01123 Vilnius, tel. +370 5239 1708, el. p. [email protected], interneto svetainė https://kvtc.lrv.lt/.

Plano rengėjas – MB „Projects House“, Pilėnų g. 5-25, Akademija, LT-53351 Kauno r.,tel. +370 693 93769,el.paštas[email protected].

Plano objektas ir tikslas – parengti Kertinis valstybės telekomunikacijų centras patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto), bei nustatyti apsaugai reikalingas teritorijas, kuriose taikomos SŽNS įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu taip pat galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tinklapyje adresu:  https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kertinio-valstybes-telekomunikaciju-centro-patikejimo-teise-valdomu-elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonu-planas

Aiškinamasis raštas                  

Duomenų lentelė                      

Plano brėžinys                           

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-04 09:29:13

Veiklos sritys