Dokumentai ir programos

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo pakeitimas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2020-11-26 sprendimu Nr, T11-420 čia.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. T11-214 čia , NSŠ paraiška (1 priedas), NSŠ sutartis (4 priedas).


2023 metų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos programos:

2022 metų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos programos:

2021 metų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos programos:

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-04 09:15:02

Veiklos sritys